mainImage

Sunny Court dient te worden beschermd

26 augustus 2020, 10:46 uur
Politiek

Het is klein maar fijn, en dat moet vooral zo blijven. Dat vinden de omwonenen van het stadsparkje Sunny Court, tussen de Laan van Meerdervoort en de Obrechtstraat,die bij hun strijd voor het behoud steun krijgen van de Haagse fracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66 en de VVD.

In vragen aan het college deze week gaan de raadsleden in op de mogelijke bebouwing bij het kleine stadspark met speelplaats. Fractievoorzitter Barker van de PvdD kan zich net als zijn collega-raadsleden niet vinden in de plannen voor bebouwing. "Er zijn weinig plekken midden in de stad waar je zo’n groene oase van rust vindt. We willen niet dat een groot gebouw de rust en leefomgeving van vele diersoorten verpest."

Naast het park staat nu een gebouw dat als kantoorruimte wordt gebruikt. Volgens omwonenden en raadsleden liggen er plannen om dat bijna honderd jaar oude gebouw te slopen om er een groter bouwwerk neer te zetten voor dure woningen. Maar, zo stelt D66-raadslid Groenewold: "We hebben in het coalitieakkoord een aantal gebieden aangewezen waar we willen bouwen. Daarbuiten moeten we extra ons best doen het groen te beschermen."

Volgens omwonenden gaat het om een bijzondere plek, mede door de beschermde ligging vinden veel vogels er een veilige plek. Zo zouden de boomvalk en de bosuil, beide beschermde soorten, er een onderkomen hebben gevonden.