Dagblad070 | 'Terugkeerders blijven potentieel gevaarlijk'

'Terugkeerders blijven potentieel gevaarlijk'

mainImage

In de Voortgangsrapportage Aanpak Polarisatie, Radicalisering en Extremisme 2019 geeft het college aan dat er voor de stad een dreiging blijft uitgaan van potentiële terugkeerders uit landen landen als Irak en Syrië.
Hoewel de regering zich niet actief inspant om uitreizigers of hun kinderen terug te halen, ‘blijft de mogelijkheid aanwezig dat uitreizigers erin slagen om terug te keren naar Nederland’, zo stelt het college.

“In 2019 is daarom ingezet om de mogelijke terugkeer van uitreizigers voor te bereiden”, zo blijkt uit de rapportage. ‘Zo is extra geïnvesteerd in de contacten met en de ondersteuning van de in Den Haag achtergebleven gezinsleden van uitreizigers.” 

Het college stelt in de rapportage dat na rechts extremistische aanslagen in Christchurch, Oslo en Halle, ook in Den Haag de eerste signalen zijn opgevangen van extreemrechtse casuïstiek. Hoewel het zou gaan om een relatief kleind, gefragmenteerde en geweldloze groepering, ‘is een aanslag van extreem rechts georiënteerde eenlingen niet uit te sluiten’. “In 2019 is daarom extra geïnvesteerd in het trainen van het netwerk, zodat ook deze vormen van extremisme tijdig worden gesignaleerd. In 2020 zal dit verder worden doorgezet.”

Zoals het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland DTN laat zien, zitten er in Den Haag volgens het college ‘enkele tientallen personen in de zogeheten Speerpunt Persoonsgerichte Aanpak PGA CTER. Dit aantal is relatief stabiel, zo staat in de rapportage. ‘Daarnaast bevinden zich nog 29 personen met een Haagse achtergrond in Syrië of Irak met enkele tientallen kinderen’.

Volgens burgemeester Remkes is er momenteel sprake van een broze stabiliteit en kunnen nationale of internationale ontwikkelingen het vuur weer kunnen aanwakkeren. ‘Dat maakt het van belang dat we intensief contact blijven houden met alle gemeenschappen in de stad, ook met organisaties en groepen wiens denkwijzen en opvattingen op gespannen voet staan met de waarden van een open en inclusieve samenleving’.

“Ik blijf, net als mijn voorgangers, daarom regelmatig overleg voeren met vertegenwoordigers van islamitische organisaties met als doel hen actief te betrekken bij het scheppen van een klimaat waarin extremisme geen kans krijgt.”

Het college wijst er op dat in de preventie van radicalisering ouders een belangrijke rol spelen. Een van de programma’s is het succesvolle Oumnia Works waarmee jaarlijks ongeveer 200 moeders worden bereikt.

De burgemeester geeft aan dit jaar verder te willen met de aanpak, die volgens hem toekomstbestendig, flexibel en er is voor en samen met de stad. “Het is belangrijk om te blijven investeren in deze basis, door ons netwerk te versterken en uit te breiden, te investeren in de samenwerking met onze partners en door bestaande inzet te evalueren en daarvan te leren. “

 

 


Foto: ANP