Dagblad070 | Toegankelijkheid voor iedereen moet de norm zijn
mainImage

Toegankelijkheid voor iedereen moet de norm zijn

21 februari 2020, 10:10 uur
Politiek

Hoe toegankelijk is Den Haag op dit moment voor mensen met een handicap? In hoeverre voldoet de internationale stad van Vrede en Recht wel aan het glasheldere VN-verdrag dat aan toegankelijkheid ten grondslag ligt?  Niet, concludeert GroenLinks-raadslid Erlijn Wenink heel simpel. Toegankelijkheid voor mensen met een beperking is geen gunst, maar een recht. “En Den Haag is nu zelf beperkt en moet rigoureuze stappen zetten richting een echt toegankelijke stad.”

Donderdag presenteerden verschillende Haagse fracties hun zogenoemde ‘inspiratienota toegankelijkheid’ aan wethouder Kavita Parbhudayal, coördinerend wethouder toegankelijkheid. In de nota komen onder andere CDA, D66, ChristenUnie/SGP, PvdA, GroenLinks, NIDA, Partij voor de Dierenen de Haagse Stadspartij, met actiepunten om Den Haag wel voor iedereen toegankelijk te maken. 

De minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink, toonde zich verheugd over de aandacht in de nota voor zijn strijd. De partijen willen dat bij gemeentelijke plannen   ‘toegang en bruikbaarheid voor iedereen’ uitgangspunt is, en niet ‘toegang en bruikbaarheid voor de gemiddelde gebruiker’. “Op deze wijze wordt er niemand meer onnodig beperkt in zijn of haar zelfstandigheid en mobiliteit”, aldus Brink.

“We gaan vóóraf ervaringsdeskundigen betrekken bij bijvoorbeeld bouwprojecten, de herinrichting van straten en grote evenementen. En niet pas nadat alle plannen al af zijn en het eigenlijk te laat is”, stelde Marieke van Doorn (D66).

Dat betekent dus in de praktijk volgens Janneke Holman van de PvdA: ‘Bij iedere straat die opnieuw wordt ingericht, bij ieder gebouw dat wordt gebouwd, bij iedere tram en bushalte die wordt aangelegd. Soms zit het in de kleine dingen, die nu nog te vaak worden vergeten. Met dit plan gaan we échte stappen zetten voor een stad waar iedereen mee kan doen."

 


Door: persbericht