Dagblad070 | Vanaf vrijdag uitbetaling voorschotten zzp-ers

Vanaf vrijdag uitbetaling voorschotten zzp-ers

mainImage

Wethouder Van Alphen verwacht dat er vrijdag al kan worden gestart met het uitbetalen van voorschotten aan ondernemers en zzp-ers die een beroep willen doen op de steunmaatregelen die het rijk heeft ingevoerd en die door de gemeente moeten worden uitgevoerd.

Tot nu toe zijn er meer dan 4000 meldingen van ondernemers binnengekomen bji het gemeentelijk bureau dat zorgdraagt voor de steun. Daarvan hebben er 1200 inmiddels daadwerkelijk een aanvraag bij de gemeente gedaan voor steun. In totaal kent de stad volgens raadslid Faïd 41.000 zzp-ers.

Van Alphen gaf in zijn beantwoording aan de raad tijdens een werkbespreking aan dat hij diepe bewondering heeft voor zijn ambtenaren apparaat dat volgens hem 24 uur per dag, 7 dagen in de week heeft doorgewerkt om de regelingen mogelijk te maken, en daarmee fantastisch werk heeft geleverd. "En dat mag ook wel eens worden gezegd. " Zijn opmerking leverde tromgeroffel op van de raadsleden.