Dagblad070 | Veel opmerkingen over mogelijke verplaatsing raamprostitutie
mainImage

Veel opmerkingen over mogelijke verplaatsing raamprostitutie

16 oktober 2020, 12:14 uur
Politiek

Ook de raadsvergadering deze week over de mogelijke verplaatsing van de raamprostitutie uit de Doublet- en Geleenstraat naar een andere locatie heeft nog weinig duidelijkheid gebracht. Wel namen de raadsleden drie moties aan waarin zij het college verzoeken om de openbare ruimte op de huidige plek te verbeteren, om eerst een nota en oderzoeken naar de raad te sturen voordat er een besluit wordt genomen en om te zien of clustering aan de Geleenstraat een optie is. 

Het college zet in het coalitieakkoord in op verhuizing van deze vorm van prostitutie naar de zogeheten Sporendriehoek, en laat daarom een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Het plan roept niet alleen in de raad veel vraagtekens op, ook dreigen er al schadeclaims vanuit de Sporendriehoek, zo meldt ook een motie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Volgens indiener William de Blok is er onder de exploitanten, buurtbewoners en sexwerkers aan de Geleenstraat geen draagvlak over de verplaatsing. Hij pleitte dan ook voor clustering in de Geleenstraat.

Partij voor de Dieren en de SP geven in de overwegingen van hun motie ook aan dat er geen draagvlakonderzoek is geweest onder de sexwerkers. Robin Smit en Lesley Arp willen dan ook dat het raadsvoorstel pas wordt aangeboden als zowel dat onderzoek als een haalbaarheidsonderzoek is afgerond en de resultaten met de raad zijn gedeeld.

Arp en Smit kwamen samen met Mariëlle Vavier (GL) en Janneke Holman (PvdA) ook met een motie waarin zij het college verzoeken om samen met alle betrokkenen te komen tot een plan om de openbare ruimte in en rond de beide straten te verbeteren. Hun overwegingen daarbij waren onder meer dat het haalbaarheidsonderzoek nog loopt, dat er sprake is van achterstallig onderhoud en dat sexwerkers en omwonenden last en overlast ervaren .