Dagblad070 | Veiligheid in geding bij glasplaten ministerie
mainImage

Veiligheid in geding bij glasplaten ministerie

14 februari 2020, 14:29 uur
Politiek

De situatie rond de ministeries aan de Rijnstraat blijft de fractie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos bezighouden. Nadat de fractie kort geleden vragen stelde aan het college omtrent de inkomstenderving van de ondernemers doordat de onderdoorgang bij de ministeries al meer dan dertig keer is gesloten, reageert de fractie nu op een deze week in de openbaarheid gebracht rapport over de glasplaten aan het gebouw. 

Uit een artikel in de AD/Haagsche Courant blijkt volgens de fractie dat het onderzoeksburewau Noeman-Kettlitz vorig jaar een uiterst kritisch rapport heeft uitgebracht over de glasplatenconstructie aan het gebouw. Volgens de onderzoekers is het aantal breukgevallen namelijk extreem hoger dan je zou mogen verwachten bij zo'n constructie en dienen er daarom honderden van de platen eigenlijk te worden vervangen. Dat advies zou vorig jaar ook al een de eigenaar van het pand, het Rijksvastgoedbedrijf, zijn gegeven.

De fractie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos spreekt van een onaanvaardbare levensgevaarlijke situatie. Raadslid Ralf Sluijs vraagt het college waarom het bij de beantwoording van eerdere vragen over de situatie er niets over het rapport is gedeeld met de raad. "Het college wekt daarmee de indruk dat hij schokkende uitkomsten onder de pet wil houden."

Volgens het onderzoek dienen in de gevel eigenlijk 432 glasplaten (het grootste deel van 3,3 bij 1,8 meter) te worden vervangen, in totaal 60.000 kilo glas. De onderzoekers denken dat er ernstige fabricagefouten zijn gemaakt. “Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid concluderen we dat het toegepaste glas niet voldoet aan de vigerende regelgeving.” 

 


Door: vragen | Foto: Ministerie