Dagblad070 | ‘Verdichten op een postzegel is idioot’ 
mainImage

‘Verdichten op een postzegel is idioot’ 

Tim de Boer, Haagse Stadspartij
22 juni 2021, 12:42 uur
Politiek

Het aantal woningen in de Dreven, Gaarden, Zichten neemt met 3500 toe als de plannen van de gemeente en Staedion doorgaan. Dat betekent dat deze wijken aan de rand van de stad net zo druk worden als delen van Transvaal, Rustenburg en Valkenboskwartier.  

Onverstandig, vinden de Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren en de SP, omdat de woningbouw niet gepaard gaat met de aanleg van broodnodige voorzieningen zoals beter openbaar vervoer. Tim de Boer, Haagse Stadspartij, “Er is geen goede reden te bedenken om aan de uiterste rand van Den Haag zo te gaan verdichten. Zelfs Ypenburg ligt dichterbij het centrum”.  

Ook blijkt dat er in het gebied hoogbouw komt. Dat is volgens de drie partijen in strijd met de hoogbouwvisie. Robert Barker, Partij voor de Dieren: “Den Haag zou hoog gaan bouwen rond OV-knooppunten. Nu komen mensen zestienhoog achter te wonen met op zijn best een tramhalte in de buurt”.  

Het is duidelijk dat de huidige bewoners die terug mogen komen hun wijk niet meer zullen herkennen. Gemiddeld neemt de bouwhoogte enorm toe, de woningen worden kleiner en er komt betaald parkeren. Daarnaast blijft er veel minder openbare ruimte over. Plannen voor extra voorzieningen en ontmoetingsplekken zijn boterzacht want het geld ontbreekt.  

Lesley Arp: “35% van de hele opgave aan woningbouw in Zuidwest moet op 4% van het grondgebied worden opgelost. Dat is gekkenwerk”.  

Tot slot stelt de wethouder in de begeleidende brief dat de NVU’s in lijn zijn met de beslissingen die de gemeenteraad nog moet maken over de gehele visie op Zuidwest. “Blijkbaar kan de wethouder in de toekomst kijken. Haast gaat weer eens boven zorgvuldigheid.” aldus Tim de Boer.  


Foto: gemeente den haag