Dagblad070 | Voorlopig geen nieuwe veiligheidscamera in Rosseelsstraat
mainImage

Voorlopig geen nieuwe veiligheidscamera in Rosseelsstraat

20 november 2020, 09:40 uur
Politiek

De veiligheidscamera op de hoek van de Rosseelsstraat en de Guido Gezellestraat keert voorlopig niet terug. Het flexibel cameratoezicht heeft namelijk bijgedragen aan het verbeteren van het beoogde doel, minder overlast door jongeren, en de voorziening wordt nu elders in de stad ingezet. Maar, mocht de overlast weer in grote mate terugkeren, dan staat het college open voor het herplaatsen van de camera. 

Het college geeft dat raadslid Nino Davituliani aan nadat zij vragen had gesteld over 'opnieuw aanhoudende overlast van rondhangende jeugdgroep(en)' in de buurt. Het lid van de fractie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos zegt signalen te hebben opgepakt uit de buurt over overlast door jongeren die voor nachtelijke onrust zorgt. Volgens het stadsbestuur wijzen cijfers echter uit dat het aantal meldingen van overlast door jeugdigen na de plaatsing van de camera (van augustus 2019 tot september 2020) is teruggevallen.

In 2019 zijn in totaal 15 registraties opgemaakt met betrekking tot overlast, waarvan 9 meldingen door omwonenden. In vijf gevallen zijn er daadwerkelijk jongeren aangetroffen, bij de andere klachten niet. In twee gevallen ging het om overlast van een persoon onder invloed en/of zwerver. Dit jaar zijn er in totaal 11 registraties opgemaakt met betrekking tot overlast. Van de 8 meldingen door omwonenden werd er tweemaal daadwerkelijk een aantal jongeren aangetroffen. Driemaal betrof het overlast van een persoon onder invloed. Van de 11 registraties zijn er 3 gemeld als, of te relateren aan overlast gedurende voor de nacht.

Gezien die cijfers is er voor het college dan ook geen aanleiding over te gaan tot het instellen van een samenscholingsverbod, waar het raadslid 'gezien de ernstige situatie' wel om had gevraagd.