Dagblad070 | VVD bepleit grootschalig onderzoek naar Stroom
mainImage

VVD bepleit grootschalig onderzoek naar Stroom

23 november 2020, 18:43 uur
Politiek

VVD-raadslid Det Regts wil dat er een breed onderzoek komt naar het functioneren van Stroom Den Haag, en daarbij moet het toezichthoudende orgaan van de kunstinstelling zeker worden meegenomen. Directe aanleiding tot het verzoek van het raadslid is het vertrek van direceur van Arno van Roosmalen bij Stroom.  

Maar, zegt Regts maandag in vragen aan het college, waarom is er eerder niet iets gedaan met opmerkingen van de VVD-fractie dat zaken niet in orde waren bij Stroom. Wat heeft het college gedaan met die signalen, die ook kwamen van kunstenaars die afhankelijk zijn van de subsidies van Stroom.

In een artikel in NRC van vorige week wordt onder meer gesproken over het gebrek aan leidinggevende capaciteiten van de directeur, diens onvermogen om bruggen te slaan en professionele verantwoordelijkheid te nemen. Ook zou hij onvoldoende in contact staan met de artistieke praktijk en het culturele veld. In het persbericht over het scheiden der wegen van Stroom en de directeur wordt ook gesproken over verschillende inzichten.

Wat Regts betreft is het vertrek van Van Roosmalen niet dé oplossing van de problemen bij Stroom. Zij bepleit daarom dat grootschalige onderzoek waar ook consequenties aan dienen te worden verbonden. Want de cultuur binnen Stroom moet volgens het VVD-raadslid veranderen, verbeteren. Welle rol denk het college daar ook bij te gaan spelen vraagt zich zich af. 

Regts komt ook met vragen aan het college over de twee miljoen euro subsidie die Stroom heeft gekregen via het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. Hoe kan het dat bij de beoordeling van de subsidieaanvraag niets terug te vinden is over de nu geconstateerde misstanden? Moet hetgeen er nu is gebeurd niet ook gevolgen hebben voor die twee miljoen subsidie vraagt zij zich af.