Dagblad070 | VVD: gemeente moet slimmer zijn dan criminelen

VVD: gemeente moet slimmer zijn dan criminelen

mainImage

De Haagse VVD roept het gemeentebestuur op meer datatoepassingen te gaan ontwikkelen in de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit. De liberalen juichen het toe dat het college de strijd prioriteit gaat geven, maar denkt dat het niet meer voldoet om alleen aard, omvang en werking van de criminaliteit te onderzoeken.

"Dat is nuttig", aldus fractievoorzitter Frans de Graaf, "maar er is meer nodig. Data-analyses kun je ook gebruiken om specifieke locaties, objecten en individuen in beeld te krijgen."

Volgens de fractie kan deze vorm van criminaliteit, waarin de boven- en onderwereld verweven raken, zowel straten als hele buurten ontwrichten. "De gemeente, politie en andere partners hebben vaak veel data over verdachte gevallen. Door die te koppelen kan eerder ondermijning worden opgespoord." De Graaf doelt daarbij ook op organisaties die met zwart geld vastgoed kopen en op fraudegevallen die nu al door verschillende instanties worden gesignaleerd.

De liberalen benadrukken dat nieuwe toepassingen binnen de wettelijke en ethische kaders dienen plaats te vinden. "Je kunt maatregelen nemen om misstanden te voorkomen. Bijvoorbeeld door niet iedereen binnen de gemeente toegang te geven tot bestanden. En door bij het ontwerp van datatoepassingen al rekening te houden met privacy. Want criminelen zijn slim. We moeten zorgen dat de gemeente slimmer is."


Door: persberichtje en navraag