mainImage

VVD heft blokkade tegen PvdA op, formatiegesprekken van start

23 mei 2022, 16:14 uur
Politiek

De gemeenteraadsfractie van de Haagse VVD is bereid om het advies van Piet Hein Donner op te volgen om met D66, GroenLinks, PvdA en CDA de onderhandelingen te starten over een nieuw stadsbestuur. De partij weigerde eerder om met de PvdA verder te gaan.

"Na indringende gesprekken ervaren wij voldoende vertrouwen dat in deze samenstelling een nieuwe en evenwichtige samenwerking mogelijk is", zegt fractieleider Anne Mulder (links op de foto). “We hebben afgesproken dat als de onderhandelingen slagen we een nieuwe start willen maken, die nadrukkelijk geen doorstart is van het vorige college."

De VVD wilde eigenlijk een "stabiel, evenwichtig stadsbestuur, met zo min mogelijk partijen". De PvdA was daarvoor niet meer nodig. Mulder: “De gesprekken onder leiding van de heer Donner leiden tot de conclusie dat alleen een samenwerking van deze vijf partijen de kans biedt om aan deze voorwaarden te voldoen. De indringende gesprekken over de onderlinge samenwerking hebben ons ook het vertrouwen gegeven dat met deze vijf partijen een nieuwe samenwerking kan worden gestart, waarbij het mogelijk is om tot een evenwichtig programma te komen. We gaan nu inhoudelijke gesprekken voeren om te kijken of we er samen uit kunnen komen.”

Gedragen akkoord

Ook de PvdA heeft het vertrouwen dat met deze vijf partijen de komende weken kan worden gewerkt aan een nieuwe coalitieakkoord. "We zijn het eens dat we het in de gesprekken moeten hebben over onder meer wonen, bestaanszekerheid, kansenongelijkheid, duurzaamheid, de lage opkomst bij de verkiezingen en de moeilijke financiële situatie van de gemeente", zegt fractievoorzitter Martijn Balster (rechts op de foto). "Daarover gaan we de komende weken met elkaar in gesprek, om tot een gedragen akkoord te komen."