Waar blijft beloofde Pim Fortuyn-straat?

6 May 2020, 10:44 uur
Politiek
mainImage

Richard de Mos heeft de herdenking van de 18e sterfdag van Pim Fortuyn aangegrepen om het college weer eens te vragen naar de bijna een jaar geleden toegezegde straatnaam voor de vermoorde politicus. “In juli 2019 werd de naam van Pim Fortuyn op de lijst te vernoemen personen geplaatst, ik wil nu weten wanneer en waar die vernoeming gaat plaatsvinden”, aldus de fractievoorzitter van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

De aanvraag voor het vernoemen van een straat naar de politicus stamt uit mei vorig jaar toen raadslid René Oudshoorn het verzoek indiende. In juli antwoordde het college positief op het verzoek, maar gaf aan nog wel te zoeken naar een geschikt moment en een geschikte straat, zoals dat altijd bij vernoemingen is. 

Echter, in augustus stelde de fractie van NIDA vragen aan het college over het voornemen. Volgens fractievoorzitter Mahmood gaven de controversionele uitspraken van Fortuyn over de islam ('de islam is achterlijk, ik zeg het maar, het is gewoon een achterlijke cultuur") en over vrouwen ('"Vrouwen als Netelenbos, Jorritsma en Sorgdrager zitten op die plekken omdat ze een vagina hebben"), geen aanleiding de politicus te eren met een straatnaam.

Het college gaf NIDA in zijn antwoord aan niet af te willen zien van zijn besluit. Argumentatie: "Pim Fortuyn was een spraakmakend columnist, schrijver, hoogleraar en politicus, die vanwege zijn politieke standpunten is vermoord" en "Politici hebben veelal uitgesproken meningen en standpunten en roepen daarmee soms weerstand op."

Sindsdien heeft het voornemen van het college een groot aantal keren op de agend van de commissie Leefomgeving gestaan, maar is er nooit een bekrachtiging laat staan uitvoering van het besluit gekomen omdat de fractie van NIDA 'de vragen evt. in een andere commissie wil bespreken'. De laatste keer dat de kwestie op de agenda van de commissie stond, maar niet is besproken, was 23 april jl. 

De Mos wil van het college trouwens ook weten hoe het staat met een toezegging van nog veel langer geleden. Dat betreft de vernoeming van een straat naar Erik Hazelhoff Roelzema, de Soldaat van Oranje. In 2017 was er al het verzoek van Groep de Mos en de toezegging van het toenmalige college: 'Om de heer Hazelhoff Roelfzema, samen met zijn mede-Engelandvaarders, de eer aan te doen die zij verdienen voor hun verdiensten voor het verzet, worden de Engelandvaarders als groep en de ‘Soldaat van Oranje’ op de lijst te vernoemen personen geplaatst. Mocht de mogelijkheid zich voordoen op een geschikte plek, dan komen zij in aanmerking voor vernoeming'.

In december liet het college weten dat er nog geen geschikte mogelijkheid wad geweest om een locatie te vernoemen naar de Soldaat van Oranje.