Dagblad070 | Weinig mis bij verlenen vergunningen De Opera

Weinig mis bij verlenen vergunningen De Opera

mainImage

Bij het verlenen van horecavergunningen aan zalencentrum De Opera is eigenlijk weinig misgegaan. Dat de politie de gemeente in 2017 waarschuwde dat de eigenaar verdachte was in een witwas- en gokonderzoek, bood het college 'geen grond de gevraagde nachtontheffingen te weigeren'.

Omdat bij het aanvragen van een nachtontheffing wordt uitgegaan van een geldige exploitatievergunning, vond er conform het gemeentelijke Bibob-beleid ook geen nieuwe integriteitstoets van de eigenaar plaats.

Ook met het feit dat er in het etablissement een shisa lounge was gevestigd, was volgens het college geen issue want 'voor het aanbieden van waterpijpen is geen aparte vergunning nodig'. Dat er toch een handhavingsteam van de gemeente in actie is gekomen, kwam omdat de bestaande vergunningen niet voorzagen in de exploitatie van een zelfstandig restaurant. Dat leidde tot een schriftelijk waarschuwing, en uiteindelijk sluiting van de lounge.

Dat antwoordt het college allemaal op vragen van raadslid Bos van de Haagse Stadspartij. Hij wilde van het college ook weten of de nachtontheffingen niet waren verleend aan een BV die 'geen enkele omzet maakte', wat in tegenspraak zou zijn met de APV en met de Drank- en Horecawet.
Volgens de antwoorden was echter ook daar weinig mee mis. Weliswaar was er sprake van nog een andere BV, die weer werd bestuurd door een holding, die werd bestuurd door een natuurlijk persoon, maar 'te allen tijde is duidelijk geweest voor wiens rekening en risico de horeca-inrichtingen werden geëxploiteerd', aldus het college. "Derhalve was er geen aanleiding de vergunningen en nachtontheffingen te weigeren."

Bos wilde ook weten hoe de controle op de jaarcijfers plaatsvindt bij gebruik van nachtontheffingen. Niet, aldus het college. De ontheffingen zijn slechts een verruiming van de openingstijden, en staan los van de jaarcijfers.  Bij het verlenen van een ontheffing wordt uitgegaan van de exploitatievergunning, inclusief de uitgevoerde Bibob-toets, zo meldt het college. 

 


Door: ris