mainImage

Wel garantie, geen extra geld voor Soepbus

Afbeelding is niet meer beschikbaar
26 januari 2018, 00:04 uur
Politiek

Wethouder Karsten Klein (CDA) geeft geen extra geld voor de Haagse Soepbus, maar garandeert het voortbestaan ervan wel. Hij heeft de gemeenteraad vanavond toegezegd dat hij zijn netwerk zal inzetten om de Kessler Stichting, die deze maaltijdvoorziening runt, te helpen met het werven van de benodigde fondsen bovenop de bestaande gemeentelijke subsidie.

De Kessler Stichting krijgt voor haar Soepbus voor daklozen jaarlijks 50.000 euro van de gemeente. Om de voorziening in stand te houden is 70.000 euro per jaar extra nodig. Dit jaar is dat geld bijeen gebracht door giften. Groep de Mos stelde in een motie voor om het voortbestaan structureel te regelen en daarvoor extra maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door het subsidiebedrag uit interne gemeentelijke middelen te verhogen. Die motie is gisteravond aangenomen; uit de antwoorden van Klein op raadsvragen bleek echter dat hij de motie op eigen wijze interpreteert.

Indiener Lex Kraft van Ermel van Groep de Mos vroeg expliciet of de garantie van Klein inhoudt dat hij het benodigde geld tot 70.000 euro bijlegt, als zijn netwerk van mogelijke gulle gevers uiteindelijk om welke reden dan ook toch te kort zou schieten. Die toezegging wilde de wethouder niet doen. Hij garandeert niettemin het voortbestaan van de Soepbus, omdat hij erop vertrouwt dat de giften uiteindelijk wel binnen zullen komen.


Foto: Digitaal Dagblad