mainImage

'Zoek randen van de wet bij aanpak problemen arbeidsmigranten'

17 mei 2022, 12:00 uur
Politiek

Den Haag moet de randen van de wet opzoeken om de problemen met Oost-Europese arbeidsmigranten aan te pakken. Dat vindt Hart voor Den Haag-fractievoorzitter Richard de Mos. 

“Wat het kabinet doet, is niet genoeg en het duurt allemaal veel te lang. Ondertussen bezwijken hele wijken onder druk van overbevolking”, aldus De Mos. Hij wil in wijken als Transvaal, Rustenburg-Oostbroek en delen van Laak een vergunningsplicht voor verhuurders van woningen invoeren. Wie de regels overtreedt bij het huisvesten van arbeidsmigranten, krijgt een verhuurverbod. “Huisjesmelkers die profiteren van deze mensen, spelen een belangrijke rol in de uitbuiting van arbeidsmigranten. En ze schaden onze wijken.”

Hart voor Den Haag is zich ervan bewust dat er nog geen regelgeving is die zo'n verhuurverbod expliciet mogelijk maakt. “Maar niks doen is geen optie. Terwijl de landelijke overheid loopt te lanterfanten ervaren Haagse bewoners dagelijks overlast van de aanhoudende arbeidsmigratie. De sociale cohesie die in wijken afneemt, parkeer- en afvaloverlast, toenemende criminaliteit en agressie. We moeten niet langer wachten op wetgeving die dit makkelijker maakt, want dat duurt veel te lang. We moeten de randen van de wet opzoeken om dit probleem aan te pakken, en desnoods moeten we er overheen. Dat zijn wij verplicht aan onze burgers.”

Volkstelling

Het verhuurverbod is maar één van de maatregelen waarmee Hart voor Den Haag de problemen met arbeidsmigranten wil aanpakken. Zo moet er volgens de partij ook een betere registratie komen. De Mos wil weten wat de exacte aantallen zijn van de hoeveelheid arbeidsmigranten. "De vele ongeregistreerde mensen blijven nu onder de radar, terwijl ze een zware wissel trekken op de leefbaarheid. We willen exact weten wie er in onze stad woont. Ook hier geldt dat we hen per wet nog niet kunnen dwingen. Maar we kunnen ze wel verleiden. Wie staat ingeschreven, kunnen we ook betere bescherming bieden tegen huisjesmelkers en malafide uitzendbureaus."

Om een goed beeld te krijgen van de omvang van de overbewoning zouden enquêteurs langs de deuren moeten gaan in de wijken die onder druk staan. "Om op detailniveau te weten wie er wonen", aldus Hart voor Den Haag. "Als er stelselmatig niet wordt opengedaan, dan is dat een teken dat er iets aan de hand is."

Ook de uitzendbureaus moeten  onder de loep worden genomen, zegt De Mos. "Die zijn in ons land niet vergunningplichtig en daardoor kunnen ze na een overtreding onder een andere naam eenvoudig opnieuw beginnen. De slechteriken onder hen spelen een sleutelrol in de uitbuiting van mensen. Ik noem het geen uitzendbureaus, maar ordinaire koppelbazen die snoeihard moeten worden aangepakt." De partij heeft het stadsbestuur schriftelijke vragen gesteld over de voorstellen.