mainImage

Zorgen om ronselaars en slachtoffers seksuele uitbuiting

22 oktober 2021, 13:05 uur
Politiek

Het aandeel van jonge mannen is groot bij seksuele uitbuiting van vaak kwetsbare – vaak minderjarige – meisjes. Hart voor Den Haag / Groep de Mos vraagt zich af of er in Den Haag genoeg maatregelen worden genomen om deze dadergroep aan te pakken en de slachtoffers te waarschuwen.
 
Raadslid Arjen Dubbelaar wil dan ook graag weten of er vaart zit in de proef die de politie landelijk is gestart om de aangiftebereidheid van vooral jonge slachtoffers van mensenhandel te verhogen. Ook vraagt hij zicht af of het gemeentebestuur de zorgen van de Nationaal Rapporteur over de jonge leeftijd van daders wel deelt en wat zij doet om meisjes in Den Haag te bereiken die in een situatie verkeren waarin zijn makkelijk slachtoffer kunnen worden.
 
Onderwijs
Daarnaast wil Hart voor Den Haag weten of er voldoende aandacht is in het onderwijs voor deze problemen. Zij pleit er voor dat de kant-en-klare lespakketten van het Rode Kruis en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) daar meer aandacht krijgen.