Zorgen over 'ogenschijnlijke discriminatie' door Kunstacademie

12 May 2024, 13:59 uur
Politiek
mainImage
The Hague & Partners

De fracties van de PVV en VVD in de Haagse gemeenteraad hebben opheldering gevraagd over het stopzetten van de samenwerking van de Haagse onderwijsinstelling Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK) met hun Israëlische partner in Jeruzalem. Raadsleden Lotte van Basten Batenburg (VVD) en Sebastian Kruis (PVV) willen dat het college in gesprek gaat met KABK over de dubbele standaard die de onderwijsinstelling volgens hen lijkt te hanteren en de risico’s op discriminatie die hiermee zouden samenhangen.

Vrijdag 10 mei werd bekend dat de Kunstacademie de samenwerking met Bezalel Academic of Arts and Design in Jeruzalem stopzet. Kruis en Van Basten Batenburg zijn bezorgd over de motieven en de mogelijke effecten van dit besluit. De redenen die voor het besluit worden aangedragen, lijken volgens hen niet consequent te worden toegepast op andere samenwerkingsverbanden, met bijvoorbeeld een academie in China en een universiteit op de Westelijke Jordaanoever.

De directie van KABK geeft aan dat “stilzwijgend blijven ten aanzien van mogelijke schendingen van de mensenrechten kan worden gezien als een indirecte vorm van steun voor degenen die hun rechten overschrijden”. De raadsleden reageren daarop als volgt: “Als we de verdere samenwerkingsverbanden bekijken, lijkt dit alleen te worden toegepast op de partner in Israël. Als dat inderdaad zo is, dan is dat discriminatie. Daarvoor mag geen ruimte zijn op Haagse onderwijsinstellingen.”

Hypocriete beeldenstorm

Van Basten Batenburg vindt dat een onderwijsinstelling in beginsel zelf gaat over welke samenwerkingsverbanden ze aangaat en stopzet. “Maar het is zorgwekkend dat een andere standaard lijkt te gelden voor de samenwerking met een Israëlische partner, dan voor partners uit bijvoorbeeld China. Want als samenwerking met een Israëlische instelling wordt stopgezet wegens een mogelijke schending van mensenrechten, hoe kan de KABK dan blijven samenwerken met een academie die rechtstreeks wordt bestuurd door de Volksrepubliek China? Van dat land staat onomstotelijk vast dat ze op grote schaal mensenrechten schenden van onder andere Oeigoeren, in Tibet, Hong Kong en Xinjiang?”

Kruis: “Academische en artistieke vrijheid is gebaat bij een open vizier. Deze hypocriete beeldenstorm is pijnlijk en mogen we derhalve niet onbenoemd laten. Want we moeten niet normaal maken, wat niet normaal is.”

De raadsleden willen dat het college met de onderwijsinstelling in gesprek gaat over deze ogenschijnlijk dubbele standaard richting Israël en vinden dat de (sociale) veiligheid van Israëlische en ook Joodse studenten, medewerkers en gasten niet in het geding mag komen.