Zuid-Hollandse fractie ChristenUnie/SGP na verkiezing uit elkaar

17 February 2023, 10:57 uur
Politiek
mainImage
Maarten Reiling

De gezamenlijke fractie van de ChristenUnie/SGP in de Provinciale Staten gaat na de verkiezingen van 15 maart uit elkaar. ChristenUnie en de SGP zullen vanaf dan weer als zelfstandige fracties hun plek in de Provinciale Staten van Zuid-Holland innemen.

De partijen zeggen dat er "grote inhoudelijke verschillen" zijn op verschillende onderwerpen zoals wonen, klimaat, energie, natuur en stikstof, waardoor samenwerken in één fractie niet langer mogelijk is. Wel voelen zij nog steeds "een sterke verbondenheid", dus er zal waar mogelijk nog wel worden samengewerkt.

ChristenUnie/SGP zit nu nog met vier leden in de Provinciale Staten en is ook vertegenwoordigd in het Provinciebestuur, met Willy de Zoete als gedeputeerde.