Dagblad070 | Lezing Huygens vriendschap in brieven

Lezing Huygens vriendschap in brieven

mainImage

Constantijn Huygens had twee Haagse vrienden die hem zeer dierbaar waren: Jacob Cats en Jacob Westerbaen. Alle drie bezaten zij een Hofstede. Huygens had zijn Hofwijck in Voorburg,  Cats zijn Sorghvliet aan de Scheveningseweg en Westerbaen woonde op Ockenburgh in Loosduinen. En elk schreef een hofdicht over zijn eigen paradijselijke woonstede. Zij wisselden onderling ook hun gedichten uit en bespraken die met elkaar. Bij Westerbaen ging de uitwisseling nog een stapje verder. Hij gaf Huygens allerlei tuinadviezen en schonk hem perzikstekjes en zelfs duiven, in ruil voor dichtadviezen van de grote meester. Zo vormden Huygens, Cats en Westerbaen een dichters-driehoek die bepalend was voor het literaire leven in de Gouden Eeuw van Den Haag en Voorburg.

Lezing en rondleiding
Met beeld en illustraties belicht historica dr. Ineke Huysman in Museum Swaensteyn hun bewaard gebleven briefwisseling. Aansluitend volgt een exclusieve rondleiding in en rond Huygens’ Hofwijck. Een gelegenheid bij uitstek om de Haagse dichtersvrienden van Constantijn Huygens beter te leren kennen.

Ineke Huysman zal in deze lezing aandacht besteden aan de correspondentie die Huygens onderhield met zijn dichtersvrienden Jacob Westerbaen en Jacob Cats.Voorburg, zondag 1 september 2019
Hofstede Lezing ‘Constantijn Huygens’, Museum Swaensteyn, 14.00-15.15 uur.
Rondleiding Huis en Tuin, Huygens’ Hofwijck, 15.45-16.45 uur.
Entree € 12,50 p.p. Reserveren via
https://www.swaensteyn.nl/nl/hofstede-lezing-constantijn-huygens  

 


Foto: SHBO