Dagblad070 | ‘Marieta’s Mysterie’ bij Pulchri Studio
mainImage

‘Marieta’s Mysterie’ bij Pulchri Studio

16 december 2019, 12:21 uur
Uitgaan

Een mysterie is een onbegrijpelijk of onverklaarbaar feit of persoon en sommige onverklaarbare fenomenen zijn door de natuur gecreëerd en anderen weer door mensen. Veel mysteries blijven tot op de dag van vandaag voor vragen zorgen, maar met deze tentoonstelling wordt wellicht een tipje van de sluier opgelicht. 

Multatuli zei eens: “er is slechts één mysterie: het zijn. Al het overige volgt vanzelf uit de eigenschappen van het zijn. En nog is die mysterie niet zó diep als het tegendeel wezen zoude. Denk eens na over de ongerijmdheid van: niet-zijn.”

Op vrijdag 20 december wordt ‘Marieta’s Mysterie’ geopend, en dan zal blijken dat er behalve het zijn en het niet-zijn er ook een was is. 

U wordt verwacht om 18.30 uur aan het Lange Voorhout. Mis(terie) het niet. 

Pulchri Studio is gesloten van maandag 23 december 2019 t/m 1 januari 2020.