Dagblad070 | ProDemos en Beeld en Geluid gaan samenwerken

ProDemos en Beeld en Geluid gaan samenwerken

mainImage

ProDemos heeft een nieuwe samenwerkingspartner, namelijk Beeld en Geluid Den Haag. Samen met Beeld en Geluid Den Haag organiseert ProDemos de collegereeks ‘Media en politiek’. In de vierdelige reeks belichten de organisaties het belang van vrije en onafhankelijke pers voor de democratie. Vanuit die invalshoek wordt gekeken naar de verwevenheid van politiek en media. De vier colleges gaan over de verscheidenheid van het medialandschap, over beeldvorming en de eigen bubbel, over beïnvloeding versus onafhankelijkheid en over betrouwbaarheid en fake nieuws.

Krachten bundelen

Door de krachten te bundelen, hopen ProDemos en Beeld en Geluid Den Haag een nog breder publiek aan te spreken. Beide organisaties hebben namelijk als doel om grote groepen mensen te betrekken bij belangrijke onderwerpen. Voor ProDemos zijn dit de onderwerpen democratie en de rechtsstaat, Beeld en Geluid Den Haag betrekt zijn bezoekers bij media. De overlap van deze onderwerpen maakt ruimte voor een samenwerking, met als gevolg een interessante collegereeks voor een groot publiek.