Dagblad070 | Promotiefonds steunt evenementen

Promotiefonds steunt evenementen

mainImage
Wethouder Richard de Mos (Economie)

Ook in de zomermaanden is er weer genoeg te doen in Den Haag. Wethouder Richard de Mos (Economie) maakt vandaag bekend dat het College vanuit het Promotiefonds geld geeft aan 15 verschillende evenementen. Denk hierbij aan onder andere het Nederlands Bierproeffestival, het Make a Change Festival, de Bunkerdag, en het The Hague African Festival. Ook Pride Den Haag, de North Sea Regatta en I Love Hiphop krijgen geld.

In 2011 heeft de gemeente het Promotiefonds opgericht voor de financiële ondersteuning van kleinschalige evenementen. Organisatoren van kleine publieksevenementen kunnen bij het promotiefonds subsidie aanvragen. In de loop der jaren is het totale budget verhoogd van 150.000 euro voor 16 evenementen (2015) tot 400.000 euro voor 42 evenementen (2018).

Deze eerste ronde van het Promotiefonds 2019 is bedoeld voor evenementen die plaatsvinden in de periode mei – juli 2019. Het totale jaarbudget voor het Promotiefonds is 400.000 euro. Per evenement kan een maximale subsidie van 25.000 euro worden verleend. Pride Den Haag ontvangt een bijdrage van 25.000 euro vanuit dit fonds aangevuld met éénzelfde bijdrage vanuit het beleidsdomein Emancipatie. Een verdubbeling ten opzichte van 2018.


De gemeente heeft voor de zomer 2019 in totaal 28 aanvragen in behandeling genomen. Aangezien voor de eerste ronde een bedrag van 150.000 euro is gereserveerd, zijn alleen de beste aanvragen gehonoreerd.