Dagblad070 | Programma herdenking Bombardement Bezuidenhout
mainImage

Programma herdenking Bombardement Bezuidenhout

25 februari 2020, 12:08 uur
Vroeger

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de wijk Bezuidenhout werd opgeschrikt door het grote bombardement. In 2020 staan de bewoners hierbij uitgebreid bij stil met een speciaal programma. Naast een grote herdenking zijn er diverse andere activiteiten waarin het verhaal van het bombardement en de opvang en hulpverlening na de ramp centraal staan. Enkele onderdelen van het (voorlopige) programma zijn:

De herdenking vindt op de rampdag zelf, 3 maart, plaats. Het programma ziet er als volgt uit:

9.05 uur: Luiden van kerkklokken: de klokken van de Christus Triumfatorkerk en O.L.V. Goede Raadkerk luiden op het moment dat het grote bombardement op 3 maart 1945 begon. De klokken luiden weer om 13.25 uur ter aankondiging van de start van de herdenkingsceremonie.

12.00 uur: Gebedsdienst vooraf: Cross of Nails in Bezuidenhout (Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 157): korte gebedsdienst door voorgangers van de Bezuidenhoutse kerken die in 1945 in Bezuidenhout en nu aanwezig zijn: protestante Christus Triumfatorkerk, rooms-katholieke Driekoningengemeenschap/Maria Sterre der Zeeparochie, Anglicaanse kerk St. John & St.Philip en r.k. Engelse kerk (Church of our Saviour). Na afloop wordt in de ontvangsthal koffie/thee en een broodje geserveerd in afwachting van de herdenkingsceremonie. (zie ook herdenkingsdienst op zondag 1 maart 2020.)

13.30 uur:  Herdenking ceremonie met kranslegging en eerbetoon slachtoffers (monument Juliana van Stolberg, Koningin Marialaan): samen met mensen die het bombardement hebben meegemaakt en scholieren en bewoners uit de wijk wordt stilgestaan bij de ruim 500 slachtoffers:
— voordracht over de gebeurtenis van 3 maart 1945 door een familielid van een overlevende/ooggetuige: het verhaal van de familie Modderman,
— toespraak door de burgemeester van Den Haag,
— kranslegging met overlevenden van het bombardement,
— eerbetoon aan de ruim 530 slachtoffers door scholieren,
— muzikale begeleiding door Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers.
— historische brandweerwagen die in 1945 ingezet is voor het bluswerk op 3 maart (door Stichting Historisch Brandweermaterieel Haaglanden),

15.00 uur: Ontmoeting (ROC Mondriaan Horeca, Koningin Marialaan 9, einde 16.30 uur): na de herdenking ontvangst in de school met koffie/thee en hapjes en  gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan.
— Vooruitblik programma 3 maart45-activiteiten naast herdenking: tentoonstelling ‘De herinnering blijft ...’ en theaterkunstroute ‘Op weg naar de bevrijding‘,
— Tentoonstelling inzet brandweer in de Tweede Wereldoorlog en tijdens 3 maart 1945
— Tentoonstelling van de wandelroute ‘Wandel door de historie van Bezuidenhout‘ door 3 VWO-scholieren van Christelijk Lyceum Zandvliet,

20.00 uur: Concert 3 maart 1945 (Koninklijk Conservatorium – Studio 1, Juliana van Stolberglaan 1, toegang gratis).