Dagblad070 | Haagse winkelmarkt herstelt na dip in 2018

Haagse winkelmarkt herstelt na dip in 2018

mainImage

Na een terugval in de vraag naar winkelruimte in de Haagse binnenstad, is het aantal verhuurde of verkochte meters winkelruimte in de afgelopen twaalf maanden weer toegenomen. De dynamiek ligt echter nog onder het niveau van de voorgaande jaren. Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport Sprekende Cijfers Winkelmarkten 2019 van Frisia Makelaars (partner in Dynamis).

De sterke groeicijfers worden verklaard door het grotere oppervlakte per transactie. In de periode medio 2018 tot medio 2019 is een vijftal winkels geopend met een oppervlakte groter dan 500 m2, in het voorgaande jaar betroffen dit er slechts twee. Dat de dynamiek nog niet terug is op het oude niveau wordt bevestigd door het aantal nieuwe retailers, dit ligt nog ver onder het gemiddelde van de afgelopen jaren.
 
Aanbodstijging zet onverminderd door
De toegenomen vraag naar winkelruimte heeft in Den Haag niet geleid tot een aanboddaling, zo staat in het rapport. Voor het tweede jaar op rij staat er juist meer winkelruimte te koop of te huur dan in het voorgaande jaar. De stijging in het afgelopen jaar wordt voornamelijk veroorzaakt door het volledig in verhuur komen van de voormalige kledingzaak Shoeby aan de Vlamingstraat, hiermee is ruim duizend vierkante meter toegevoegd aan het aanbod.