In de eindfase van de onderhandelingen over het Nationale Klimaatakkoord staan natuur- en milieuorganisaties lijnrecht tegenover de industrie. De partijen slagen er niet in consensus te vinden over een cruciaal onderdeel: het opvangen en opslaan van het broeikasgas CO2, meldt Trouw. De milieuclubs willen niet dat de CO2-uitstoot van fabrieken ondergronds wordt opgeslagen. In plaats daarvan moeten de chemie en de industrie daadwerkelijk vergroenen. De milieulobby is nu bang dat de industrie daaraan slechts beperkt wil meewerken.

Die waarschuwing zet de besprekingen over een klimaatakkoord plots openlijk op scherp. De onderhandelaars hielden zich maandenlang keurig stil, een teken dat er vooruitgang werd geboekt. Het vergroenen van de industrie is één van de vijf onderhandelpunten, naast gasloos wonen, vervoer, landbouw en energieproductie. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat rekent erop dat de industrie en de milieuorganisaties samen plannen voor CO2-opslag vastleggen, blijkt uit een brief van de minister die nog naar de Tweede Kamer moet en in het bezit is van de krant.