mainImage

Bos wil De Koekamp niet laten vergraven

Hertenkamp in de Koekamp. Inzet: Peter Bos
13 februari 2019, 23:33 uur
Algemeen

De Haagse Stadspartij wil niet dat de Koekamp wordt vergraven en staat daarin niet alleen. De belangengroepen AVN, de Fietsersbond, het Wijkberaad Bezuidenhout, de Wijkvereniging Benoordenhout, de Bewonersvereniging Rondom het Plein, de KNNV en de Bewonerscommissie City Tower hebben gezamenlijk onder de naam ‘De Groep’ gepleit voor een aanpassing van het ontwerp voor de watergang nabij de kruising van de Bezuidenhoutseweg en de Rijnstraat.

Wat de belangengroepen willen is dat de oeverlijn van de hertenkamp in het geheel niet gewijzigd wordt, omdat zij van mening zijn dat dit een onaanvaardbare aantasting is van de cultuurhistorische aspecten van het herteneiland in de Koekamp. Het voorkomt ook het kappen van bomen. Zij stellen een plaatselijke verlegging van het fiets- en voetpad voor, zodat dit dichter bij de Bezuidenhoutseweg komt te liggen.

“Met dit alternatief wordt voorkomen dat de oever van de hertenkamp op de Koekamp wordt vergraven en de bijzondere bomen langs de oever gekapt worden”, zegt raadslid Peter Bos, die denkt dat het alternatief technisch mogelijk is en dat de ligging van de fietspaden niet noemenswaardig zal verschuiven ten opzichte van het eerdere ontwerp. ‘’Het zicht vanuit het Centraal Station en KJ-Plein naar de Koekamp wordt hierdoor zelfs opener.’’

De Haagse Stadspartij zegt steun te krijgen van de PvdA en de Partij van de Dieren.