mainImage

Den Haag gaat in gesprek met minimagezinnen

8 april 2019, 11:18 uur
Algemeen

Den Haag gaat in gesprek met kinderen en minimagezinnen over de vrijwillige ouderbijdrage en het uitsluiten van kinderen voor schoolactiviteiten. Wethouder Bert van Alphen heeft de uitnodiging van de Haagse Raad van Kinderen en ouders met een minimum aanvaard. Het gesprek zal plaats hebben op dinsdag 16 april en valt samen met het beleidsplan armoede waaraan de gemeente schrijft.

Eerder stuurde staatssecretaris Van Ark de brief Ambities kinderarmoede aan de beide Kamers gestuurd, met het kabinetsbrede maatregelenpakket om kinderarmoede een halt toe te roepen en op 26 maart jl. is de Alliantie Kinderarmoede Nederland gelanceerd.

De Haagse Raad van Kinderen bestaat uit 15 kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 16 jaar. ‘’Zij vertellen wat het betekent om in armoede te leven. Hoe belangrijk het is om met een fiets naar school te kunnen gaan, op schoolreis mee te kunnen gaan of te kunnen sporten’’, aldus Stichting Leergeld. ‘’Met deze unieke vorm van jeugdparticipatie nemen de kinderen en ouders de wethouder mee in hun leefwereld.’’

Het gesprek vindt ’s avonds plaats in de raadzaal van het Haagse stadhuis aan het Spui.

 


Foto: Stichting Leergeld