Dagblad070 | Housing Check voor kwetsbare studenten
mainImage

Housing Check voor kwetsbare studenten

21 november 2019, 17:55 uur
Algemeen

De jaarlijkse stijging van nationale en internationale studenten in Den Haag gaat gepaard met de toenemende vraag naar kamers. Dit biedt ook kansen voor allerhande malafide “nepverhuurders”, die deze doelgroep in het vizier heeft. Door het gebrek aan kennis van de Nederlandse regel- en wetgeving en het gebrek aan sociale contacten in Nederland, is het ook de taak van de gemeente om deze doelgroep te beschermen hiertegen. Met het oog op de start van een nieuw studiejaar in februari stelt Hart voor Den Haag een Housing Check voor om deze kwetsbare groep te beschermen tegen dit soort Nigeriaanse oplichtingspraktijken.
Raadslid William de Blok: “Door het afnemen van een Housing Check in de precontractuele fase kan mogelijke oplichting uitgesloten worden. Met een Housing Check wordt de betrouwbaarheid van de verhuurder en de accommodatie in kwestie nagetrokken. Malafide kamerverhuurpraktijken moeten we niet willen in onze stad en ieder middel om dit tegen te gaan is mooi meegenomen. Een internationale student is namelijk afhankelijk van fatsoenlijke huisvesting, er zijn schrijnende gevallen bekend dat studenten weer teruggegaan zijn naar hun thuisland na oplichting door een nepverhuurder. Afgezien van een persoonlijk drama voor deze student in kwestie, is dit ook geen visitekaartje voor onze stad en ons land.”