Dagblad070 | Nida: 'Ongelijkheid in onderwijskansen in Den Haag'

Nida: 'Ongelijkheid in onderwijskansen in Den Haag'

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De door de islam geïnspireerde politieke beweging Nida vindt dat Den Haag meer aandacht moet besteden aan de consequenties van de dalende prestaties van scholieren. Volgens Nida is er sprake van een toenemende ongelijkheid in onderwijskansen en een relatief hoge segregatie in het basisonderwijs.

‘’Met name basisschoolleerlingen in de eindfase van het primaire onderwijs raken gedemotiveerd door onderadvisering en dit zich laat vertalen naar onderpresteren in het voortgezet onderwijs’’, schrijft raadslid Mahmood in een brandbrief naar het stadsbestuur en verwijst verder naar het rapport van de onderwijsinspectie, waarin óók staat dat het onderwijsniveau steeds verder afglijdt en de prestaties van leerlingen de afgelopen 20 jaar zijn gedaald.

Wat Nida expliciet wil weten is in hoeverre het college inzicht en toegang heeft in de gedetailleerde onderwijsprestaties van de Haagse scholieren. Mahmood denkt daar bij aan schooladviezen, CITO-scores en aangepaste studieadviezen na bekendmaking van de CITO-scores. Hij zou die adviezen in de laatste fase van het primair onderwijs graag gecategoriseerd naar locatie van de basisscholen in Den Haag in beeld willen. Ook naar wijkniveau en etnische achtergrond van de kinderen en bovendien vanaf het schooljaar 2012-2013.


Foto: Digitaal Dagblad