Bezwaar tegen inperking urgentieverklaringen

29 March 2019, 12:32 uur
Bouw & Wonen
mainImage
Digitaal Dagblad

De Haagse Stadspartij, PvdA en SP maken bezwaar tegen het voorstel in de woonagenda van het Haagse stadsbestuur waarin wordt voorgesteld om het recht op een urgentieverklaring verder in te perken. Volgens hun zal dit betekenen dat er straks nog minder woningen beschikbaar zullen zijn voor de meest kwetsbare groep woningzoekenden.

‘’Afgelopen week presenteerde de Federatie Opvang schokkende cijfers en verhalen over de toestanden op de sociale woningmarkt. Door het grote tekort aan beschikbare woningen komen steeds meer kwetsbare woningzoekers in de knel’’, schrijven de raadsleden Peter Bos, Martijn Balster en Hanne Drost aan het college.                                     

‘’Urgent woningzoekenden die op straat dreigen te belanden komen vrijwel niet meer in aanmerking voor een urgentieverklaring. Vaak staan deze mensen met de rug tegen de muur en vallen in handen van huisjesmelkers. En vaak in veel te dure woningen, vakantiehuizen of op kamers.’’

Het drietal heeft het stadsbestuur gevraagd of het bereid is een uitgebreid onderzoek te doen.