mainImage

Sprankje hoop voor de Theresiakerk

27 maart 2019, 22:56 uur
Bouw & Wonen

Het pleidooi van onder meer de Haagse Stadspartij om de Theresiakerk nog niet te slopen is gehonoreerd. De bewoners uit Rustenburg-Oostbroek die actie voeren voor een tweede leven voor de kerk krijgen een half jaar de tijd om hun plan verder uit te werken.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, is tevreden: “De kerk is een prachtig gebouw en een baken in de buurt. Iedere poging om de kerk te redden moeten we omarmen en een kans geven.”

Het besluit om sloop uit te stellen was de uitkomst van een lang debat in de raadscommissie Ruimte met wethouder Revis (VVD). Veel insprekers uit de wijk en sympathisanten waren naar de raadzaal gekomen om te pleiten voor behoud.

De kerk staat al 12 jaar leeg en de eigenaar (het Bisdom Rotterdam) wil er vanaf. Projectontwikkelaar Kavel Vastgoed heeft een plan ontwikkeld voor nieuwbouw van een supermarkt en woningen op de plek van de kerk. Omdat dit plan in strijd is met het bestemmingsplan dient de gemeenteraad toestemming te geven. Maar nu de commissie Ruimte veel kritiek had op het plan en de bewoners een kans wil geven, gaat het plan voorlopig niet door.

Peter Bos: “Het uitstel geeft de bewoners tijd om hun plan verder uit te werken en investeerders te zoeken. Ik hoop dat het net als bij de Bethelkerk tot resultaat gaat leiden en de kerk straks het kloppend hart van de wijk gaat worden”.