Cultuureducatie na schooltijd doorbreekt kansenongelijkheid

21 July 2021, 13:17 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Peter Verheijen

Kinderen die opgroeien in minimagezinnen zijn sterk gebaat bij cultuureducatie na schooltijd. Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn van grote waarde voor de ontwikkeling van kinderen waardoor de kansengelijkheid toeneemt. De toegang tot deze culturele activiteiten vraagt om een specifieke aanpak die inspeelt op de situatie van de gezinnen waarin deze kinderen opgroeien. Met het project Kinderen, Cultuur en Kansen hebben Leergeld Den Haag  en de cultuurpartners Art-S-Cool, Beweigi, Haags Theaterhuis en Muziekcentrum 1001 Nachten aangetoond dat er behoefte bestaat aan een volwaardig en divers aanbod van allerlei kunstdisciplines voor kinderen en jongeren in een minder kansrijke situatie. Bij de start van de zomeractiviteiten voor Haagse kinderen en jongeren presenteren de vijf organisaties een manifest over hun aanpak. “Met dit manifest willen we de opgedane kennis over deze kinderen delen met andere organisaties, fondsen en beleidsmakers in de stad.”  

De gemeente Den Haag wil de komende jaren stevig investeren in cultuureducatie voor kinderen en jongeren. De komende zomeractiviteiten voor kinderen (Zomerprogramma070 – The City is Ours)  zijn daar een bewijs van. Maar de toegang tot kunst en cultuur is niet voor iedereen vanzelfsprekend en om die reden een speerpunt in het Haagse cultuurbeleid. “Het project Kinderen, Cultuur en Kansen is  bijzonder in zijn aanpak. Niet alleen weten we de kinderen en hun ouders te bereiken. Als gezin raken zij ook nog meer betrokken bij de ontwikkeling die kinderen doormaken als ze met dans, muziek, theater of beeldende kunst in aanraking komen. De expressie en energie die vrijkomt tijdens de workshops en lessen is een stimulans in het jezelf leren kennen, doorzetten en je eigen plek gaan innemen. Kinderen groeien enorm: dat sterkt hun zelfvertrouwen. Het belang van cultuureducatie voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en het vergroten van de kansengelijkheid wordt dan wel erkend, de manier waarop kinderen die in achterstand opgroeien met kunst en cultuur in aanraking gebracht kunnen worden vergt vaak die ‘extra mile’.”

Het manifest dat de vijf organisaties hebben opgesteld kan een voorbeeld zijn voor andere partijen in de stad. Art-S-Cool, Beweigi, Haags Theaterhuis en Muziekcentrum 1001 Nachten hebben elk hun manier ontwikkeld om met deze bijzondere doelgroep te werken. Als platform met de naam Doen Wie Je Bent, wil het collectief haar expertise dan ook verder onder de aandacht brengen. “Via dit manifest laten we zien waarom kansengelijkheid in de kunsten voor alle Haagse kinderen zo waardevol is. En ook hoe je kinderen toegang tot de wereld van de kunst geeft en ze daarmee perspectief biedt voor als ze later willen doorstromen naar gevestigde kunstopleidingen. Kunst biedt de mogelijkheid voor echte insluiting: iedereen kan kunst beleven en beoefenen op een manier die past bij zijn of haar eigen identiteit. Daarom zal ook het aanbod toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Diversiteit in kunst- en cultuureducatie is een voorwaarde om bij te dragen aan het verbreden van de horizon van kinderen en - op de lange termijn - een voorwaarde voor een betekenisvol, inclusief cultureel aanbod. Maar ook aansluiting met kunst door in te gaan op de behoefte, leefwereld en achtergrond van de kinderen.”


Door: ANP