De Pletterijkade in Den Haag wordt groener en veiliger (30km)

30 May 2024, 11:24 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Gemeente Barendrecht

De gemeente Den Haag presenteert vandaag het concept voorontwerp voor de herinrichting van de Pletterijkade. Het ontwerp ligt komende zes weken ter inzage, waarna het door het college wordt vastgesteld. Er komen meer bomen en groen, een 30 km/u fietsstraatprofiel, een breed trottoir en zitgelegenheid langs het water. Hiermee wordt de Pletterijkade de komende jaren een visitekaartje voor de stad. Het ontwerp is tot stand gekomen na overleg met de omwonenden, Fietsersbond, HTM en nood- en hulpdiensten.  

Momenteel ligt de straat open voor het vervangen van de kademuren en riolering. Het werk wordt in delen uitgevoerd en duurt tot eind 2025. De Pletterijkade maakt deel uit van de Sterfietsroute Trekvlietracé; een fietsverbinding tussen het centrum en de Binckhorst. Vanaf daar kunnen fietsers verder op de Metropolitane fietsroute Den Haag – van Pijnacker naar Ypenburg en Pijnacker-Nootdorp. Om sneller, veiliger en comfortabeler over de kade te fietsen, wordt de straat aangepast. 

Wethouder Mobiliteit Arjen Kapteijns zegt: "Met deze herinrichting maken we de Pletterijkade veiliger en groener. Het is een stap vooruit voor zowel bewoners als bezoekers. Door samen te werken met de omwonenden en andere betrokken partijen, hebben we een ontwerp kunnen maken dat aansluit bij de wensen van de buurt." 

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling Robert van Asten: "Deze plannen maken de Pletterijkade een veel leefbaardere straat. In het hart van onze stad, tussen het CID en de Binckhorst. Mensen kunnen hier straks lekker langs het water zitten, voetgangers en fietsers krijgen veel meer ruimte en de straat wordt een stuk groener. Hier gaan we allemaal veel plezier van hebben.

30 km/u fietsstraatprofiel met ruimte voor nood- en hulpdiensten 

De Pletterijkade krijgt een nieuw 30 km/u fietsstraatprofiel, ontworpen met oog voor voetganger en fietser. Een extra bomenrij aan de huizenzijde, en een extra groenstrook langs de kade zorgen voor een aangename wandel- en verblijfsomgeving. Aan de kop bij de Uilebomen komt een werf, waar mensen dicht bij het water van de zon kunnen genieten. Door de rijsnelheid naar maximaal 30 km/u terug te brengen, kunnen fietsers en auto’s de weg delen met voldoende ruimte voor fietsers om naast elkaar te rijden of in te halen. Omdat de Pletterijkade een route is voor nood- en hulpdienste zijn er geen verkeersdrempels aangebracht. Dit, in combinatie met de voorrangsituatie en rijbaanbreedte, zorgt ervoor dat de nood- en hulpdiensten hun aanrijtijd kunnen bewaken.

Parkeren 

In het gebied vervallen negentien parkeerplaatsen. Er blijven dan nog ongeveer 170 parkeerplaatsen beschikbaar. De parkeerdruk geeft geen aanleiding om toekomstige parkeerproblemen te veronderstellen. 

Regionale (Ster)fietsroute 

De gemeente werkt aan snelle, veilige en comfortabele fietsroutes. Negentien fietsroutes zijn in de visie Ruim baan voor de fiets strategie tot 2040 benoemd als Sterfietsroutes. Deze routes verbinden het centrum met andere belangrijke punten in de stad, zoals wijken, stations en stranden. Om fietsen aantrekkelijk te maken lopen sterfietsroutes vooral langs rustige straten, groen, water en woonwijken. Op zo’n route verbetert de gemeente onoverzichtelijke plekken of legt ontbrekende stukjes fietspad aan. Bekijk alle sterfietsroutes op www.sterfietsroutes.nl.

Inspraak 

De inspraakperiode bestaat uit een formele inspraaktermijn van zes weken. Het concept voorontwerp is gedurende deze periode zowel op papier als online ter inzage beschikbaar. Onderdeel van de inspraakprocedure is een inloopbijeenkomst voor belanghebbenden op 13 juni in het wijkcentrum O3, waar het concept voorontwerp wordt getoond en toegelicht. Belanghebbenden kunnen het ontwerp inzien op www.denhaag.nl/pletterijkade, www.denhaag.nl en in het Haags Informatiecentrum.

Voor een mondelinge zienswijze kunnen belanghebbenden contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14070. Reacties (zienswijzen) kunnen tijdens de inspraakprocedure schriftelijk worden ingediend. Dit kan door een e-mail te sturen naar [email protected] o.v.v. 'zienswijze herinrichting Pletterijkade' of per post (Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag, t.a.v. secretariaat DSO/Mobiliteit, o.v.v. 'zienswijze herinrichting Pletterijkade'). Na de inspraakperiode worden de inspraakreacties gebundeld en voorzien van een reactie.