Meerderheid gemeenteraad wil Dodenmonument in Bezuidenhout 

3 May 2023, 15:44 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Nationaal Archief (H. Jansen/Anefo)


Een meerderheid van de partijen in de gemeenteraad van Den Haag wil dat er een Dodenmonument komt in Bezuidenhout. Het initiatief hiervoor van raadslid Constant Martini (foto onder) van Hart voor Den Haag wordt gesteund door de fracties van de Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, PVV, DENK, D66, SP en Forum voor Democratie.

“Dit ter een herinnering aan het oorlogsgeweld, de slachtoffers en als teken van waakzaamheid dat vrede nooit vanzelfsprekendheid is,” aldus Martini. Het voorstel is ook voorgelegd aan de andere fracties in de gemeenteraad, maar niet iedereen heeft gelegenheid gevonden om te besluiten hoe ze met dit voorstel willen omgaan.

Het Bezuidenhout werd in de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen. De wijk telt meer dan 2.000 oorlogsslachtoffers: er zijn meer dan 1.500 Joden afgevoerd, waarvan ten minste 1.317 zijn vermoord. Er zijn ongeveer zestig militairen gesneuveld; zes in Bezuidenhout zelf en de anderen in de periode na de Tweede Wereldoorlog tot en met de Korea-oorlog. Verder werden vanuit de wijk ongeveer zestig verzetsstrijders afgevoerd en vermoord. 23 personen zijn in of vanuit Bezuidenhout gefusilleerd; zeventien personen hebben zelfmoord gepleegd en van zo’n zes mensen is bekend dat ze als dwangarbeider zijn omgekomen.

Tekst gaat door onder foto.

Vergeten slachtoffers

Het bombardement op het Bezuidenhout op 3 maart 1945 was, na dat van Rotterdam, het grootste op een stad in ons land met ongeveer 800 slachtoffers. De namen van een groot aantal overledenen zal echter nooit meer achterhaald kunnen worden. Vele archieven zijn gesloten, vernietigd of er was simpelweg geen registratie. Deze categorie omgekomen burgers zou “de vergeten slachtoffers van het Bezuidenhout” genoemd kunnen worden.
 
Een groep burgers zet zich al jaren in voor het realiseren van een nieuw monument. Tot nu toe reageert het stadsbestuur afhoudend. Daarom hebben de acht partijen de handen ineen geslagen met een oproep aan het stadsbestuur om op of rond de Koningin Marialaan in samenwerking met de initiatiefgroep een plek aan te wijzen om een namenmonument te realiseren ter herdenking van de oorlogsslachtoffers en het bombardement op het Bezuidenhout.