'Sociale huur prioriteit bij Haagse woningbouwprojecten'

18 March 2022, 12:47 uur
Den Haag & Regio
mainImage

In de komende vier jaar zullen fors meer betaalbare woningen in Den Haag gebouwd worden, verwacht CBRE Nederland, onderdeel van het beursgenoteerde CBRE Group, 's werelds grootste adviesbureau voor vastgoed, na een analyse van de verkiezingsuitslag in de vijf grootste Nederlandse gemeenten.

Betaalbaar wonen was een verkiezingsthema bij alle Haagse politieke partijen, maar de invulling verschilt. VVD wil de norm van 30 procent sociale huur loslaten en zoekt de oplossing in afspraken met investeerders, terwijl D66 en Hart voor Den Haag juist vasthouden aan de eis en GroenLinks deze wil verhogen naar 40 procent. Sociale huur blijft dus een belangrijke factor bij nieuwbouwprojecten.

De grenzen van de stad zijn bereikt, dus groei zal moeten plaatsvinden door verdichting van de stad. Hoogbouw wordt geconcentreerd rond de grote stations, Binckhorst en Den Haag Zuidwest. Ook verwacht CBRE dat de nieuwe coalitie de gebouwde omgeving optimaal gaat benutten door onder andere panden te transformeren in studentenhuisvesting, waar een groot tekort aan is in Den Haag.

Groot tekort

Er is een gigantische vraag naar passende accommodatie in Den Haag. Er heerst niet alleen een groot tekort aan betaalbare woningen, ook zijn er te weinig studenten- en seniorenwoningen.