Vrijwilligers van SchuldHulpMaatje in het zonnetje gezet

22 September 2023, 11:19 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Simone Janssen (Werkend in Beeld)

Wethouder Mariëlle Vavier van Armoede, Inclusie en Volksgezondheid heeft donderdag meegeholpen aan de feestelijke uitreiking van certificaten en oorkondes aan vrijwilligers van SchuldHulpMaatje. Deze organisatie biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen met financiële problemen.

Van de elf nieuwe maatjes waren er zes aanwezig in Theater in de Steeg om hun certificaat in ontvangst te nemen. Zij hebben hun basistraining afgerond, waardoor ze zich nu officieel maatje mogen noemen. Vijftien vrijwilligers die vijf jaar en langer actief zijn, ontvingen een herdenkingsspeldje en oorkonde.

"Mensen met financiële problemen willen we in een zo vroeg mogelijk stadium bereiken", vertelt directeur Elmar Hommes van SchuldHulpMaatje Den Haag. "Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen en scheelt ook een hoop financiële stress. We werken landelijk in 155 verschillende gemeenten, waarvan de Haagse afdeling met ruim 200 maatjes een van de grootste is."

Tekst gaat door onder foto.

Foto: Simone Janssen (Werkend in Beeld)

Aan de slag

Wethouder Vavier sprak in haar speech over het belang van het werk van SchuldHulpMaatje. Ook wenste ze de nieuwe maatjes succes en sprak ze haar grote waardering uit voor de vrijwilligers die zich al vijf jaar en langer als maatje inzetten. 

Nu zij officieel zijn beëdigd, gaan de maatjes binnenkort aan de slag met hun eerste hulpvragers. Hommes: “Sinds 2014 zetten we ons in om Hagenaars met schulden te helpen. Vrijwillig en voor iedereen die dat nodig heeft. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers.”