Dagblad070 | Uitbreiding jaarrond exploitatie op het strand
mainImage

Uitbreiding jaarrond exploitatie op het strand

19 mei 2021, 16:32 uur
Den Haag & Regio

Maximaal zes strandpaviljoens langs de Haagse kust krijgen de mogelijkheid om het hele jaar open te zijn. Het college van burgemeester en wethouders maakt het nu ook voor drie paviljoens op het strand ter hoogte van Scheveningen Dorp/Morales Boulevard, twee op het strand bij Kijkduin en een op het strand ter hoogte van het Zuidelijke Havenhoofd mogelijk om in de wintermaanden open te zijn. De zes zijn een aanvulling op de strandpaviljoens die al sinds 2012 gebruik mogen maken van deze mogelijkheid. 

Wethouder Anne Mulder: “Waar we als college in de zomermaanden sterk inzetten op het verminderen van overlast bij grote drukte, willen we in de winter door een uitgebreid, gevarieerd en kwalitatief goed aanbod juist meer bezoekers gaan trekken. Zo versterken we de economische positie van de badplaatsen en kan ook een toename van de vaste werkgelegenheid worden verwacht.”

Belangrijk is dat het gaat om een beperkte uitbreiding. Niet alle strandpaviljoens mogen in de winter open, er komen geen nieuwe paviljoenlocaties op het strand en het mag niet overal langs de kust. Zo blijft de kust voor de Natura-2000 gebieden in de winter leeg. Bij het gunnen van de jaarrondexploitatie let de gemeente sterk op behoud van natuurkwaliteit en verduurzaming. Daarnaast moet onder meer worden aangetoond dat ondernemers voldoen aan de geluidsnormen om toename van geluidsoverlast tegen te gaan. Om de strandveiligheid het hele jaar te kunnen waarborgen worden twee jaarrond reddingsposten geplaatst. Ook krijgt de exploitant van het Beachstadion de mogelijkheid om een jaarrond sportfaciliteit te realiseren. De gemeente hoopt daarmee de ontwikkeling van het sportstrand te bevorderen en (grote) sportevenementen op het strand mogelijk te maken. 

In de afweging om te komen tot een beperkte uitbreiding is meegenomen dat de horeca in staat moet blijven om een rendabele exploitatie op te zetten. De verwachting is dat door een gevarieerd aanbod en een goede kwalitatieve uitstraling het aantal bezoekers zal toenemen in de wintermaanden. Het college vertrouwt op het ondernemerschap van exploitanten om deze kans te benutten. Aangezien vrijwel alle seizoensgebonden strandpaviljoens graag in aanmerking komen voor jaarrond exploitatie wordt via een zorgvuldige en transparante selectieprocedure gegund. Het is dus nog niet duidelijk welke strandpaviljoens daadwerkelijk een vergunning zullen krijgen. Bij de uitwerking van de plannen en de voorwaarden zijn de reacties van strandondernemers, bewoners, natuurondernemers en boulevardondernemers gebruikt om het voorstel aan te scherpen.