Soms is het leven van een ontroerende eenvoud en schoonheid. Dan horen we even geen discussies over steekpartijen, kalifaatconferenties en ondergrondse afvalcontainers – maar zien we midden in de versteende stad en aan een van de drukste verkeersroutes van Den Haag opeens een hoopvol teken van barmhartigheid voor de tanende stadsnatuur. Toegegeven, het is maar een simpel uitrustplankje, maar hoeveel levens zullen er intussen al mee zijn gered?

De gemeente Den Haag versterkt haar kades door de hele stad, en uiteraard vooral langs de oude grachten in het centrum. Ook hier aan de Koninginnegracht is dat gebeurd; we herinneren ons dat nog maar al te goed, want de Raamweg lag maanden open. Maar er ontstond één probleem: de kademuren zijn zo hoog opgemetseld, dat ganzen, eenden en al die andere watervogels hun kroost nergens meer kunnen laten uitrusten van het leren zwemmen. En dus voltrekken zich in onze Haagse grachten elk voorjaar opnieuw gruwelijke taferelen van kuikens die massaal verdrinken, ontrokken aan het oog van de haastige stadsmens. Maar dan is daar – gelukkig – altijd nog de Partij voor de Dieren.

We kunnen veel op ze aanmerken, zoals we op alle politieke partijen in Den Haag altijd wel iets hebben aan te merken, uiteraard. Maar dit heeft de Partij voor de Dieren in Den Haag dan toch mooi voor elkaar gekregen: een loopplankje, of uitrustplankje, voor kuikens. Niet alleen hier aan de Koninginnegracht, maar ook elders in de stad. Doeltreffende eenvoud, makkelijk gerealiseerd, toch..?

Was het maar waar. Christine Teunissen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Haagse raad, heeft moeten praten als Brugman om een meerderheid te vinden deze plankjes in de grachten te leggen. Wat voor ons vanzelfsprekend is, is dat voor veel politici blijkbaar niet. Er zijn nog tal van plekken in de stad waar kuikens zouden zijn geholpen met zo’n aangename en simpele oplossing, laat Christine Teunissen ons desgevraagd weten. Liefst zou zij zo’n rustpunt voor watervogels gewoon, en alsnog, als vanzelfsprekend onderdeel aan de uitvoeringseisen van het gemeentelijk kadeversterkingsprogramma toegevoegd zien.

Wie kan daar nou op tegen zijn? Politici die dit voortaan niet als hamerstuk zien, moeten de volgende keer allicht zelf maar eens een stukje langs hun nieuwe kademuren gaan zwemmen.

Print Friendly, PDF & Email