Gemeenten en scholen eens over renovatiekosten

Gemeenten en scholen eens over renovatiekosten

Elke gemeente in Nederland moet voor ten minste de eerstkomende zestien jaar een plan op papier hebben voor haar schoolgebouwen. Renovatie die de levensduur van het gebouw verlengt komt, net als nieuwbouw, onder verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen. En schoolbesturen mogen zelf investeren in gebouwen. Dat zijn de drie belangrijkste voorstellen die PO-Raad, VO-raad en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) overhandigen aan het ministerie van Onderwijs.

Een gemiddeld schoolgebouw is veertig jaar oud, aldus de drie. Twee op de vijf onderwijsmedewerkers vinden dat hun schoolgebouw moet worden gerenoveerd. Vooral de energiezuinigheid en het binnenklimaat zijn vaak ver onder de maat. “Dit terwijl het bewijs voor een direct verband tussen binnenklimaat en de prestaties van leerlingen zich opstapelt.’’ In de voorstellen staat ook dat schoolbesturen zelf mogen investeren in gebouwen, wat nu niet mag, en profiteren van financieel voordeel. Dit zou prikkelen slim met geld om te gaan en duurzaamheid bevorderen.

De drie partijen willen dat de voorstellen worden vastgelegd in de wet. “Ook al kunnen gemeenten en schoolbesturen zelf al handelen naar de voorstellen, we weten inmiddels uit ervaring dat er vaak een duwtje in de rug voor nodig is,” aldus vicevoorzitter van de VO-raad Hein van Asseldonk.

 

Gemeente Den Haag heeft al een meerjarenplanning. Die komt er grofweg op neer dat scholen 100% van de kosten vergoed krijgen als ze kiezen voor nieuwbouw, en 62,5% van de kosten in geval van renovatie, maar alleen als het bij dit laatste gaat om een gemeentelijk of rijksmonument.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Share This