Raadslid Nino Davituliani van Groep de Mos is verbijsterd over de uitkomsten van het onderzoek naar ouderenmishandeling, waarvan de resultaten gisteren naar buiten kwamen. Eén op de twintig ouderen blijkt nog altijd slachtoffer te zijn van fysieke, of psychische mishandeling en/of financieel misbruik. “Wij zijn geschrokken van deze uitkomsten en willen dit probleem in kaart gebracht zien voor Den Haag,” aldus Davituliani.

Over dit onderwerp heeft toenmalig Groep de Mos-raadslid Lex Kraft van Ermel in 2016 het initiatiefvoorstel aangenomen gekregen, waarin de nadruk werd gelegd op preventie, het maken van heldere afspraken met het ‘werkveld’ en waar nodig het opleggen van gemeentelijke sancties. Davituliani wil nu wel eens van het stadsbestuur weten in hoeverre al die punten uit het initiatiefvoorstel van haar collega zijn uitgevoerd.

Volgens het raadslid gaat het om een groot maatschappelijk probleem. “Met de aanpak daarvan kunnen we niet langer wachten. De daders blijken in de meeste gevallen familie te zijn. Dat maakt het probleem des te zorgelijker, omdat de ouderen in een kwetsbare situatie verkeren door zich afhankelijk te voelen van hun mantelzorgers,” aldus Davituliani (foto).

Morgen (vrijdag 15 juni) is het de Internationale Dag tegen Misbruik van Ouderen en volgens Groep de Mos is dat een uitgelezen moment om juist ook in Den Haag stil te staan bij de mishandeling en het misbruik van kwetsbare senioren. “Laten we ons echter wel bedenken dat dit onderwerp helaas álle dagen van het jaar actueel is en daarom onze aandacht en aanpak verdient,” besluit Davituliani.

(foto: gemeente Den Haag)

Print Friendly, PDF & Email