Klijnsma roept Eerste Kamer op spreidingswet snel aan te nemen

7 December 2023, 19:21 uur
Landelijk
mainImage
ANP
Jetta Klijnsma.

De commissaris van de Koning in Drenthe, Jetta Klijnsma, roept de Eerste Kamer op de spreidingswet snel aan te nemen, zodat de asielzoekers beter over het land verdeeld kunnen worden en er minder druk komt te liggen op het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze noemt de situatie in Ter Apel "mensonterend".

Klijnsma vertegenwoordigt de commissarissen van de Koning aan de zogeheten Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT). Daarin werken het Rijk, de provincies en gemeenten samen op het gebied van onder meer asiel en de huisvesting van statushouders. Klijnsma deelt de conclusie van de Inspectie Justitie en Veiligheid dat de situatie in het Groningse Ter Apel onhoudbaar is. "Als buurprovincie zien we in Drenthe goed wat er allemaal afkomt op de mensen in Ter Apel. En dat met de winter en de kerstdagen voor de deur. Dit kan niet langer zo."

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde in oktober in met de spreidingswet. Klijnsma zei dat als ook de Eerste Kamer de wet aanneemt, vaart kan worden gezet achter het verspreiden van de asielzoekers over de Nederlandse gemeenten, naar rato van het aantal inwoners. Ook gemeenten die nu afhoudend zijn moeten dan asielzoekers opnemen.

Ter Apel bezoeken

"Gemeenten die nu niet willen meewerken aan de asielopvang wil ik graag uitnodigen om eens een kijkje in Ter Apel te nemen", zegt Klijnsma. "Ik begrijp ook wel dat er discussies zijn over het aantal mensen dat we moeten opvangen. Maar je moet je toch ook kunnen verplaatsen in mensen die op de vlucht zijn geslagen voor oorlog en geweld?"

De Eerste Kamer behandelt de spreidingswet, zoals het er nu uitziet, op 16 januari.

 


Door: ANP