Aantal daklozen gestegen, maar aanpak werkt wel

5 March 2020, 11:57 uur
Politiek
mainImage

Het aantal daklozen in Den Haag mag dan opnieuw zijn gestegen, en er mag dan een wachtlijst zijn ontstaan voor de nachtopvang, toch werkt de aanpak waarvoor het college heeft gekozen. Dat blijkt uit de voortgang die op de tien eerder vastgestelde actiepunten is bereikt.

Dat zegt wethouder Van Alphen in zijn tweede, halfjaarlijkse rapportage Maatschappelijk Opvang. Er zijn meer opvangplekken en is er 24-uurs opvang en maatwerk. "De uitstroom uit de opvang en de doorstroomvoorzieningen is bijna volledig tot stilstand gekomen", aldus Van Alphen. "Daardoor zitten mensen langer in de opvang en kunnen momenteel meer dan 80 mensen niet in de nachtopvang terecht." Hij wijst ook op het feit dat er een nieuwe groep is ontstaan:´economisch' daklozen die  langdurig zijn aangewezen op de maatschappelijke opvang.

Prioriteit in het Haagse beleid heeft het voorkomen van dakloosheid en het bieden van toekomstperspectief. En dat werkt, zegt de wethouder. Door afspraken met corporaties en extra inzet op schuldhulpverlening is het aantal huisuitzettingen volgens hem vorig  jaar verder gedaald, van 122 huisuitzettingen in 2018 naar 88.

In 2019 zijn er volgens de rapportage 264 convenantwoningen voor zorgdoelgroepen gerealiseerd, waaronder woningen voor cliënten uit de maatschappelijke opvang. Met zorgaanbieders en woningcorporaties is afgesproken dat er 89 woningen voor dak- en thuislozen komen. Voor dit jaar zijn er voor Housing First 50 woningen, waarvan 20 voor jongeren.

Ook onderzoekt het college de mogelijkheden om binnen de particuliere sector meer woningaanbod te creëren. Andere mogelijkheden zijn tijdelijke woningen en meer onconventionele oplossingen als flexwoningen.