Dagblad070 | College onderzoekt toekomstbestendigheid garages

College onderzoekt toekomstbestendigheid garages

mainImage

Het college zal 'zo spoedig' in de bestaande overleggen met eigenaren en beheerders van ondergrondse parkeergarages in Den Haag de nieuwste ontwikkelingen aankaarten omtrent de brandveiligheid van laadpalen. Daarbij gaat het ondermeer om een reeks aanbevelingen die het Instituut Fysieke Veiligheid IFV heeft gedaan. 

Dat antwoordt wethouder Van Tongeren op vragen van raadslid Dubbelaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Hij kaartte de mogelijke (brand)gevaren van laadpalen in ondergrondse parkeergarages aan naar aanleiding van onder meer berichtgeving door het IFV.

Dat gaf in een reeks aanbevelingen onder meer aan dat elektrische voertuigen zo dicht mogelijk bij de in- of uitgang moeten worden geparkeerd, dat laadpalen daar dan ook moeten komen, dat de palen bij voorkeur bij afvoerkanalen worden geplaatst, en dat er voor een deugdelijke aanrijdbeveiliging van de laadpalen wordt gezorgd. Ook pleit het instituut voor een noodstop/noodknop bij de toegang en geeft het aan dat de installatie van sprinklers of watermistsystemen 'altijd een welkome maatregel om branduitbreiding te voorkomen'.

Omdat de aanwezigheid van laadpalen in parkeergarages, die ook in Den Haag allemaal voldoen aan de wettelijke voorschriften zoals het Bouwbesluit 2012, een relatief nieuwe ontwikkeling is, ontbreekt het volgens de wethouder op dit moment nog aan passende wet-en regelgeving om maatregelen op te kunnen leggen aan eigenaren en beheerders. In de Tweede Kamer wordt daarover al wel gesproken, aldus Van Tongeren.

Dubbelaar vraagt daarnaast zich af of de parkeergarage onder het stadhuis, eigendom van de gemeente, wel al aan 'eisen' van het IFV voldoet. Volgens Van Tongeren wordt dat nog onderzocht, maar zij wijst er op dat de garage gewoon aan alle geldende wet- en regelgeving voldoet. Zij ziet dat ook geen aanleiding te stoppen met de mogelijkheid van het opladen van elektrische voertuigen in de garage.