mainImage

D66 steekt 8 miljoen extra in groenonderhoud

Afbeelding is niet meer beschikbaar
6 februari 2018, 09:00 uur
Politiek

Met zijn gedurfde voorstellen voor een nieuw parkeerbeleid in de stad heeft D66 een storm van reacties uitgelokt. Lezers van Dagblad070 reageren veelal afwijzend en in soms ongekend felle bewoordingen. “Alsof wij de automobilist willen pesten, wat uiteraard geenszins het geval is,” zegt lijsttrekker Robert van Asten van D66 in reactie op alle commotie.

Hij verzoekt Hagenaars toch vooral de in het verkiezingsprogramma opgenomen paragraaf over parkeren tegen de achtergrond van de almaar groeiende stad te blijven zien. “Den Haag staat voor flinke opgaven. De verwachting is dat de stad tot 2040 met 60.000 nieuwe inwoners groeit. Duurzame energie, duurzame mobiliteit, circulaire economie en duurzaam wonen zijn belangrijke bouwstenen voor het mogelijk maken van die groei. Hoe houden we onze stad leefbaar, toegankelijk en aantrekkelijk? Dat vergt duidelijke keuzes,” aldus Van Asten. Het duurder maken van het parkeren op straat, een van de voorgestelde maatregelen, is volgens de lijsttrekker dan ook geen doel op zich, maar slechts een van de middelen om het groeiend autoverkeer te beperken. En de opbrengst (naar schatting van D66 structureel 3,4 miljoen euro per jaar) vloeit in de visie van de democraten onder meer terug naar een nieuw op te zetten mobiliteitsfonds, waaruit fiets- en OV-voorzieningen worden betaald.

Zo pleit D66 voor een ‘superbus’ tussen Scheveningen en Den Haag CS; een extra buslijn die slechts bij enkele drukke haltes stopt en zo sneller passagiers kan vervoeren. Deze ‘superbus’ ziet D66 als voorloper op een deels ondergrondse metrolijn tussen Scheveningen en CS, die dan dient te worden aangesloten op de bestaande Erasmuslijn naar Rotterdam.

In breder verband moet ‘het anders denken over parkeren’ volgens Van Asten ook worden gezien als de roep van D66 om meer ‘groen’ en ‘blauw’; dat laatste houdt onder meer verband met het voorkomen van wateroverlast in een versteende stad, bijvoorbeeld door Haagse grachten weer te heropenen. En bij groen stellen de democraten onder meer voor de Prof. Teldersweg te ondertunnelen om zodoende een van de grootste stadsparken van Nederland in het centrum van Den Haag te realiseren.

Daarbij stimuleert ‘groen’ niet alleen een beter leefklimaat, maar zorgt het ook voor prettige ontmoetingsplekken in de wijk, aldus Van Asten. Zo maakt D66 in zijn plannen ook acht miljoen euro vrij om in achterstallig groenonderhoud te investeren. Binnenkort presenteert de partij een gedetailleerd uitgewerkt plan per stadsdeel om dit mogelijk te maken.


Foto: Digitaal Dagblad