mainImage

Den Haag: 375 woonplekken voor jongeren in 2021

15 februari 2021, 09:46 uur
Politiek

Het college wil voor het einde van dit jaar 375 woonplekken hebben gerealiseerd voor kwestbare jongeren. Ook komt er dit jaar een pilot om 100 dak- en thuisloze jongeren te voorzien van een stabiel inkomen.

De intenties maken deel uit van een Actieprogramma dat erin moet voorzien dat jongeren in de stad niet langer dan drie maanden in de daklozenopvang verblijven en dat er nul jongeren op straat leven. In het actieprogramma werkt de gemeente samen met zowel jongeren als met partners uit de stad.

De gemeente wil de problemen van jongeren die dakloos zijn of dreigen te worden bij de wortel aanpakken. De 375 woonnplekken en de pilot met een stabiel inkomen zijn daar onderdeel van, zoals ook het feit dat er voor 80 jongeren een maatwerkbudget komt. Jongeren die wel in hun netwerk kunnen verblijven, maar zich daar niet kunnen inschrijven, krijgen een briefadres, waardoor zij geen administratieve problemen krijgen. 

Jongeren horen namelijk niet op straat, maar moeten de kans krijgen om met hun talenten hun eigen plek te vinden in onze stad, aldus wethouder Bert van Alphen. Hij wijst er op dat er niet alleen sprake is van een huisvestingsprobleem, maar ook een inkomensprobleem. 'Om die vicieuze cirkel te doorbreken is het nodig om op alle gebieden te werken aan een oplossing.”

Omdat veel jongeren het als een enorme drempel ervaren hulp te vragen, gaat de gemeente jongeren opzoeken door bijvoorbeeld spreekuren te houden bij het JIT. "We sluiten aan op andere voor jongeren specifieke dienstverlening, bijvoorbeeld de sluitende aanpak jongeren die gericht is op jongeren naar school te begeleiden", aldus de wethouder.