Dagblad070 | Den Haag gaat alle nieuwkomers voortaan gelijk behandelen
mainImage

Den Haag gaat alle nieuwkomers voortaan gelijk behandelen

22 januari 2021, 17:05 uur
Politiek

In de vrijdag gepresenteerde nota Nieuw in Den Haag laat het college weten dat het voortaan geen onderscheid meer zal maken tussen de verschillende groepen nieuwkomers in de stad. Iedereen krijgt voortaan het welkom dat tot nu toe alleen was weggelegd door expats en buitenlandse kenniswerkers. De manier waarop zij na aankomst op weg werden geholpen, gaat ook gelden voor inburgeraars (asielstatushouders en gezinsmigranten), arbeidsmigranten en jonge statushouders, die zelfs extra aandacht gaan krijgen.

Vanaf 1 januari volgend jaar worden gemeenten weer verantwoordelijk voor inburgeringstrajecten. Het Haagse beleid kenmerkt zich, zo laat wethouder Bert van Alphen weten bij de presentatie, door een doorlopende lijn van opvang tot inburgeringsexamen, integrale trajecten, maatwerk en het stimuleren van betrokkenheid en motivatie bij de inburgeraar zelf. 

Elke inburgeraar krijgt een persoonlijk plan met een passend inburgeringsaanbod. Voor het verkrijgen van een goed en realistisch beeld van de inburgeraar werkt de gemeente voortaan met een zogenaamde brugklas. “Het heeft grote meerwaarde om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van iemands kansen, wensen en mogelijkheden, zodat de kans op een succesvol inburgeringstraject toeneemt", aldus Van Alphen.

Het doel van de nieuwe wet is dat nieuwkomers zo snel mogelijk mee gaan doen in Nederland en een zo hoog mogelijk taalniveau behalen. Naast het B1 taalniveau, dat mensen kunnen bereiken na een intensief programma, introduceert Den Haag ook een extra route voor wie dit te hoog gegrepen is, de B1-entreeroute.

Van Alphen benadrukt dat de gemeente er alles aan doet om iedereen mee te laten doen. Waar nodig zal extra ondersteuning worden verleend, bij mensen die ogenschijnlijk niet willen moeten de belemmeringen zo snel en goed mogelijk in kaart worden gebracht en worden aangepakt.

De aanpak richt zich daarnaast op de kwetsbare groep van minderjarigen en jongvolwassen statushouders die zonder ouders of voogd asiel hebben gevraagd in Nederland. Van Alphen wil hen begeleiden richting zelfstandigheid en het vinden van school, werk of stage.  Hij gaat daarvoor waar nodig ook extra begeleiding inzetten.

Het plan richt zich ook op de grote groep EU-arbeidsmigranten in de stad. Door de vaak beperkte beheersing van de Nederlandse taal is informatie niet altijd voldoende toegankelijk. "We willen voorkomen dat deze mensen worden uitgebuit of in de problemen raken. Dat gaan we doen door hen niet alleen te voorzien van informatie maar ook hulp te bieden waar nodig." Het college wil dat o.a. doen in de vorm van een fysiek ontmoetingspunt met informatie over wonen, leven en werken in Den Haag en het aanbieden van taallessen.