mainImage

Gesteggel om grauwe grindkolos naast Vuurtoren

Afbeelding is niet meer beschikbaar
9 juli 2018, 15:32 uur
Politiek

De Haagse Stadspartij beschuldigt het nieuwe stadsbestuur van het spelen van een schimmig spel rond de grauwe grindkolos naast de Vuurtoren op Scheveningen. Het alternatieve herbouwplan voor dit lelijkste gebouw langs de Nederlandse kust, zoals door projectontwikkelaar en bewonerscommissie samen ontwikkeld, wordt volgens de HSP terzijde geschoven door het college, dat lijkt terug te vallen op het oude bouwplan. Raadslid Peter Bos van de HSP heeft hierover een debat aangevraagd, komende woensdag in de commissie.

Het plan voor bebouwing naast de karakteristieke Scheveningse Vuurtoren is al enige tijd in ontwikkeling. Het voormalige kantoorgebouw van Rijkswaterstaat wordt gesloopt en projectontwikkelaar Kondor Wessels wil er een nieuwbouwcomplex neerzetten met 70 appartementen. Omdat er vanuit de buurt een bewonerscommissie is opgericht die grote bezwaren had tegen het oorspronkelijke plan, is er overleg op gang gekomen tussen de bewoners en de projectontwikkelaar. Ook de gemeente was betrokken bij de gesprekken. De gemeenteraad heeft dit overleg aangemoedigd en wachtte de uitkomst af. Vlak voor de verkiezingen van 21 maart was er overeenstemming bereikt over de plannen en heeft de bewonerscommissie ingestemd met een aangepast plan met maximaal vijf bouwlagen. Op 8 juni blijkt plotseling een plan met zes bouwlagen in procedure te zijn gebracht en weigert het nieuwe stadsbestuur van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks om dit aan de gemeenteraad voor te leggen, terwijl dat volgens de HSP wel was beloofd.

Raadslid Peter Bos: “De bewonerscommissie is furieus over deze gang van zaken en terecht. De commissie heeft op verzoek van de gemeente op 14 maart ingestemd en getekend voor een aangepast plan en wordt nu toch geconfronteerd met een plan zonder de beloofde aanpassing van zes naar vijf lagen. Zelf ben ik verbolgen over het feit dat de gemeenteraad wordt gepasseerd en het beloofde raadsvoorstel wordt geweigerd.”

Bos gaat verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis (VVD) hierover woensdag bevragen. “Ik wil dat recht wordt gedaan aan de beloftes die aan de buurtbewoners en de raad zijn gedaan.”

(de grauwe grindkolos rechts naast de Vuurtoren op Scheveningen)


Foto: Digitaal Dagblad