Hoe proportioneel was inzet drone op Kaapseplein?

1 April 2020, 10:03 uur
Politiek
mainImage

Vier fracties in de Haagse raad stellen principiële vragen bij de inzet van de politie van een drone afgelopen week om het verbod aan samenkomen op het Kaapseplein te handhaven. PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij wijzen er in vragen aan het college op dat het hier gaat om een  nieuwe en vergaande maatregel “waarbij niet alleen het menselijk contact tussen politie en burger wordt weg geautomatiseerd in een deel van de stad waar politie en burger toch al een gebrekkige vertrouwensrelatie hebben’. De raadsleden wijzen er ook op dat een drone met luidspreker ‘een ongerichte maatregel is die iedereen op het plein het gevoel kan geven dat de politie altijd toekijkt, wat een inbreuk is op het recht op privacy’.

De vier fracties vragen aan het college wanneer de inzet van een drone proportioneel is? Waarom wel op het Kaapseplein en niet al eerder elders in de stad? Wat gebeurt er met de beelden die zijn opgenomen? Zij stellen de vragen om ‘schending van de grondrechten te voorkomen en de democratische controle op inzet van drones te versterken’, zo geven zij aan.

De vier raadsleden wijzen er in hun vragen ook op dat bij maatregelen van de voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, burgemeester Remkes, alleen controle achteraf mogelijk is. “De mogelijkheden van democratische controle zijn daarmee zeer beperkt, ondanks dat de raad van Den Haag de grootste  raad is in de regio. Hoe kijkt het college aan tegen dit democratisch deficit?