Dagblad070 | Hoe veilig is 5g-test op Scheveningen?
mainImage

Hoe veilig is 5g-test op Scheveningen?

14 februari 2020, 13:34 uur
Politiek

De opmerkingen afgelopen weekeinde van wethouder Saskia Bruines dat in een afgebakend gebied op Scheveningen de mogelijkheden van 5G worden onderzocht in een gecontroleerde situatie, hebben bij de Haagse Stadspartij, de Partij voor de Dieren en de SP tot meer dan 25 raadsvragen geleid. Bruines gaf in haar verhaal bij Spuigasten van Den Haag FM aan dat bij die test 'alles wordt gemonitord, alles wordt gemeten en waarbij kan worden ondervonden waar in de praktijk tegenaan wordt gelopen'. De wethouder doelde daarbij onder meer op vraagstukken zoals als het delen van gegevens, wie nu waarvoor precies verantwoordelijk is en wat je wel en wat je niet kunt doen zodat daar weer afspraken over kunnen worden gemaakt.

De drie fracties willen om te beginnen van Bruines door wie de metingen worden verricht en de testen worden gemonitord? En wat wordt er dan wel onderzocht, en dan doelen de raadsleden Joris Wijsmuller, Robin Smit en Lelsey Arp bijvoorbeeld op welke aspecten van veiligheid, privacy en gezondheid worden meegenomen? 
In de (wereldwijde) discussie over bigdata en criminaliteit vragen zij het college of dat het gevaar onderkent van cybercriminaliteit met betrekking tot de vergaarde data van personen, bedrijven en overheidsinstellingen via 5G.  Zijn daar wel voldoende veiligheidsmaatregelen voor getroffen, vragen zij zich.

Ook willen de raadsleden weten hoe de mogelijke gezondheidseffecten voor alle inwonenden van het gebied worden gemonitord? Een als bewoners klachten krijgen, waar kunnen ze dan terecht?

Zij wijzen het college ook op een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM. Dat concludeert over 5G dat 'de vraag welke sterktes van de Elektromagnetische Velden EMV er in de leefomgeving zullen kunnen optreden nu moeilijk te beantwoorden is'. Daarnaast, zo quoten de vragenstellers het RIVM, zijn de meetprotocollen voor de maximaal mogelijke blootstelling complexer en tijdrovender geworden en vereisen extra informatie van de provider.

Die conclusie brengt Wijsmuller, Smit en Arp tot hun slotvaag: ” Is het college van mening dat zolang de meettechniek onvoldoende is het gebruik van de 5G-techniek niet verder kan worden uitgerold? 

 


Door: vragen