mainImage

HSP: burgemeester kan wél iets doen tegen leegstand

Afbeelding is niet meer beschikbaar
11 april 2018, 08:00 uur
Politiek

Peter Bos is het niet eens met het stadsbestuur van Den Haag dat ontruimingen van kraakpanden een zaak zouden zijn van het Openbaar Ministerie en niet van de gemeente. Het raadslid van de Haagse Stadspartij heeft daarom - mede in het licht van de ontruiming van het gekraakte pand aan de Willem van Outhoornstraat 15-17 in Bezuidenhout - vervolgvragen ingediend bij het college van B en W.

Daarin wijst Bos op de rol van de burgemeester in de lokale driehoek. In dit overlegorgaan tussen OM, politie en burgemeester wordt besloten of tot ontruiming van een kraakpand moet worden overgegaan. “De burgemeester speelt dus wel degelijk een rol. Zo zijn er allerlei voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat tot ontruiming kan worden overgegaan en kan de burgemeester dit in het overleg bewaken.”

De ontruiming van het door jongeren van Autonoom Centrum gekraakte pand in Bezuidenhout was volgens Peter Bos in strijd met allerlei beleidsregels en jurisprudentie. “Zo horen krakers de tijd te krijgen om een kort geding tegen een dreigende ontruiming aan te spannen,” aldus het HSP-raadslid. “Met veel mankracht van de politie is het pand ontruimd en vervolgens staat het pand al twee jaar opnieuw leeg. Ik begrijp niet waarom zowel het OM, de politie als de burgemeester zich niet aan de regels hebben gehouden en ontruimen voor leegstand. En dat de gemeente niets wil en kan doen tegen leegstand is helemaal stuitend. Wie dan wel? Op deze manier blijft hardnekkige leegstand juist in stand.”

(het bewuste pand in het Bezuidenhout; foto: Google)


Foto: Digitaal Dagblad